Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne – z doświadczeń pandemii Covid-19

Autorka: Ewa Domagała-Zyśk

W dobie pandemii COVID-19 nauczanie na odległość stało się istotnym aspektem edukacji, a ten podręcznik oferuje cenne wskazówki dla nauczycieli, uczniów, a nawet przedsiębiorców. Lektura napisana przez pracowników naukowych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, którzy specjalizują się w analizowaniu i ulepszaniu procesów nauczania.

Przewodnik ten opisuje funkcje popularnych platform e-learningowych oraz zawiera zestaw dobrych praktyk i wskazówek. Uniwersalne podejście sprawia, że jest on przydatny dla szerokiego grona uczących się, bez względu na ich wiek i poziom umiejętności cyfrowych. Ten podręcznik to cenne narzędzie do poruszania się w świecie edukacji na odległość.