Wpływ eduScrum na samodzielność i współpracę uczniów

W dwudziestym pierwszym wieku stale poszukuje się innowacyjnych sposobów, które pozwalają na bardziej efektywne prowadzenie zajęć edukacyjnych. Jednym z ciekawych rozwiązań w tym zakresie jest metodyka określana jako eduScrum. Na czym polega eduScrum i jaki ma wpływ na samodzielność oraz współpracę uczniów? Jakie techniki nauczania obejmuje eduScrum? Jeśli chcecie poznać odpowiedź na to pytanie, przeczytajcie poniższy tekst.

EduScrum — co to oznacza?

EduScrum to podejście opierające się na współpracy kursantów/uczniów, polegające na przekazaniu uczniom dużej swobody w podejmowaniu decyzji. Takie rozwiązanie uczy ich tego, że należy być gotowym na przyjęcie odpowiedzialności za własne działania, w tym np. proces uczenia się. Wydaje się, że jest to odpowiadająca na współczesne potrzeby uczniów metoda edukacyjna, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że na rynku pracy przyszłości coraz większą rolę będą odgrywały kompetencje miękkie (ang. soft skills). Tymczasem, to właśnie eduScrum uwzględnia to, jak ważne są relacje między członkami zespołu oraz indywidualny rozwój uczniów.

Badania nad tym, jaki jest wpływ eduScrum na samodzielność i współpracę uczniów

O tym, jak bardzo innowacyjnym i świeżym podejściem do edukacji jest eduScrum, dobrze świadczy fakt, że trudno jest znaleźć kompleksowe badania na temat wpływu (pozytywnego lub negatywnego) na samodzielność uczniów podczas nauki. Możemy jednak domyślić się, że opisywana przez nas metoda nauki, której istotą jest przecież stawianie na samodzielność w podejmowaniu decyzji, umiejętne planowanie działań oraz kreatywne rozwiązywanie problemów, może przynieść wiele pozytywnych efektów.

Potrzebę rozwoju eduScrum dobrze widać za to wtedy, gdy spojrzy się na badania dotyczące kompetencji miękkich. Przykładowo, w raporcie “Niedobór talentów” za 2021 rok (badanie zostało przeprowadzone przez ManpowerGroup) za najbardziej brakujące kompetencje miękkie zostały uznane następujące atuty:

 • odpowiedzialność,
 • rzetelność,
 • dyscyplina,
 • logiczne myślenie i rozwiązywanie problemów,
 • wykazywanie inicjatywy

To jeszcze nie wszystko, ponieważ wskazywano również na braki kompetencyjne w zakresie krytycznego myślenia, analizy danych oraz elastyczności.

Tymczasem, to właśnie te umiejętności można rozwijać dzięki uczestnictwu w zajęciach zorganizowanych według metodyki eduScrum.

EduScrum — jakie techniki wykorzystuje się podczas przeprowadzania zajęć?

W ramach zajęć zorganizowanych według podejścia eduScrum uczniowie tworzą zespoły; najlepiej, by były one złożone z czterech osób. Taka liczebność zespołu umożliwia rozwijanie umiejętności współpracy, negocjacji bez nagromadzenia zbyt dużej liczby uczestników (dzięki temu każdy może wykazać się inicjatywą). EduScrum opiera się na sześciu filarach — są one następujące:

 • Tworzenie Zespołu (Team Formation) — etap, w którym tworzy się zespoły stworzone z osób o różnych umiejętnościach oraz atutach,
 • Planowanie Działania (Sprint Planning) — stworzone wcześniej zespoły określają cele do wykonania oraz plan działania na okres czasu zwany sprintem,
 • Stojak — jest to moment na początku każdych zajęć lekcyjnych, gdy zespół omawia poczynione postępy oraz bieżące problemy,
 • Przegląd Działania (Sprint Review) — uczniowie prezentują wówczas wykonane przez siebie zadania. Jest to okazja do oceny efektywności teamu,
 • Retrospektywa Sprintu (Sprint Retrospective) — zespół czyni refleksje na temat efektywności swojej pracy i poszukuje możliwości na poprawienie ewentualnych błędów,
 • Refleksja Osobista (Personal Reflection) — refleksja uczniów na temat własnego zaangażowania, postępów oraz niedociągnięć.