Walidacja projektu produktu cyfrowego poprzez zbadanie, które elementy przykuwają wzrok

Nadzór merytoryczny

Sponsor generalny projektu

Teza

Nieodpowiednie ułożenie elementów interfejsu w produkcie cyfrowym wpływa negatywnie na wrażenia użytkownika. Badanie tego gdzie kieruje on wzrok zapewnia informacje o tym co i jak należy poprawić by produkt był odbierany jako bardziej funkcjonalny i użyteczny.

Kluczowe obszary

  • Eyetracking
  • Projekt na 3 osoby

Opis

Przeprowadzanie badań ilościowych z wykorzystaniem technologii umożliwiającej pozyskanie wglądu w nieświadome zachowania użytkownika jest kolejnym krokiem rozwoju badań z zakresu user experience research. Metody takie jak ankiety, wywiady czy usability study mogą być ulepszone poprzez dodanie do nich badań z użyciem m.in. eye-trackingu. Badania przeprowadzone z wykorzystaniem takiej technologii dają możliwość dowiedzenia się w jaki sposób badani korzystają z produktu, na jakie jego elementy zwracają uwagę oraz jak dokładnie skanują wzrokiem dostępny interfejs. Wiedza ta umożliwi stworzenie prototypów, które odpowiadają na potrzeby użytkownika, które są dla niego ważne, ale których jednocześnie nie jest w stanie zwerbalizować. Takie rozwiązanie jest naturalnym rozwojem podejścia User-Centered Design i skupienia się na znajdowaniu prawdziwych problemów oraz potrzeb ludzi, których nie potrafią wyrazić.

Wielkość zespołu

Maksymalna ilość uczestników zespołu wynosi 2 osoby + 1 koordynator projektu

Czas trwania

Czas realizacji projektu przewiduje się na okres 60 dni

Wysokość grantu

30 000 zł

Sponsorzy projektu