UX for Developers: How to Integrate User-Centered Design Principles Into Your Day-to-Day Development Work

Autor: Westley Knight

Istnieje wiele organizacji, które pozostają w tyle za konkurencją z uwagi na brak dojrzałości UX. Książka Knight’a ukazuje, w jaki sposób doświadczenie użytkownika jest obowiązkiem wszystkich zaangażowanych w tworzenie produktu. Z lektury dowiesz się, jak świadomie tworzyć produkty cyfrowe zorientowane na użytkownika, które zaspokajają potrzeby prawdziwych ludzi.

Książka skierowana głównie do programistów, którzy pragną zrozumieć, co jest istotne w tworzeniu użytecznych produktów cyfrowych. A także do projektantów UX,

dla których ważne jest zrozumienie punktu widzenia programistów oraz dla managerów pragnących połączyć i zrozumieć, te dwa jednocześnie zbliżone, a tak dalekie światy. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zintegrować te dwa światy oraz jakie zasady projektowania są zorientowane na użytkownika w codziennej pracy programistycznej, ta książka jest zdecydowanie dla Ciebie.