Laws of UX. Using Psychology to Design Better Products & Services

Autor: Jon Yablonski

Yablonski omawia teorie oparte na psychologii człowieka, które mają zastosowanie w projektowaniu produktów i usług. Zrozumienie zachowań użytkowników, wchodzących w interakcję z interfejsami cyfrowymi, jest niezwykle istotne, dlatego też autor pokazuje sposoby, w jakie projektanci mogą wykorzystywać psychologię do tworzenia bardziej intuicyjnych rozwiązań, lepiej zorientowanych na człowieka.