User Experience Researcher

with Data Analysis & Cognitive Science Foundation

Kierunek User Experience Researcher dedykowany jest osobom, które lubią sprawdzać i analizować, pracować metodycznie i zawsze dążą do odpowiedzi na pytania, które często same sobie stawiają. Osoby, które sprawdzą się w roli UX Researchera fascynują się człowiekiem, jego zachowaniami, emocjami, umysłem i zmysłami. Głównymi zadaniami w tej roli jest gromadzenie informacji i analiza. Prowadzenie wywiadów i ankiet to codzienna praca UX Researchera. Cechą, jaką musi charakteryzować się osoba pracująca na takim stanowisku, jest zamiłowanie do analizy danych.

User Experience Researcher

with Data Analysis & Cognitive Science Foundation

Kierunek User Experience Researcher dedykowany jest osobom, które lubią prowadzić badania, pracować metodycznie i zawsze dążą do odpowiedzi na zadane pytania. Osoby, które sprawdzą się w roli UX Researchera fascynują się człowiekiem, jego zachowaniami, emocjami, umysłem i zmysłami. Głównymi zadaniami w tej roli jest gromadzenie informacji. Prowadzenie wywiadów i ankiet to codzienna praca UX Researchera. Szalenie istotną cechą, jaką musi charakteryzować się osoba pracująca na takim stanowisku, jest umiejętność analizy danych.

User Experience Researcher

with Data Analysis & Cognitive Science Foundation

Kierunek User Experience Researcher dedykowany jest osobom, które lubią prowadzić badania, pracować metodycznie i zawsze dążą do odpowiedzi na zadane pytania. Osoby, które sprawdzą się w roli UX Researchera fascynują się człowiekiem, jego zachowaniami, emocjami, umysłem i zmysłami. Głównymi zadaniami w tej roli jest gromadzenie informacji. Prowadzenie wywiadów i ankiet to codzienna praca UX Researchera. Szalenie istotną cechą, jaką musi charakteryzować się osoba pracująca na takim stanowisku, jest umiejętność analizy danych.

Najbliższa sesja:

29 kwietnia 2024 r.

 

O kierunku

UX Researcher zajmuje się także bardzo szeroko badaniami etnograficznymi, gdyż badania UX to jego główna domena. Zazwyczaj rola ta pojawia się na początku definiowania produktu i założeń biznesowych, czyli sprawdzania, czy na rynku występuje zapotrzebowanie na dany produkt lub usługę. Wyniki jego pracy są kluczowe dla podjęcia dalszych decyzji dotyczących realizacji nowego produktu lub jego części i są pomocne przy określaniu strategii produktu.

Kierunek User Experience Researcher with Data Analysis & Cognitive Science Foundation koncentruje się na badaniach nad doświadczeniem użytkownika (UX), analizie danych i podstawach nauk poznawczych. UX Researcher to osoba, która ma za zadanie zrozumieć potrzeby i preferencje użytkowników w odniesieniu do produktów lub usług i zaprojektować interakcje, które lepiej spełnią ich oczekiwania.

Kierunek User Experience Researcher with Data Analysis & Cognitive Science Foundation jest odpowiedni dla osób zainteresowanych projektowaniem interakcji między użytkownikami a produktami lub usługami. Jest to również odpowiedni kierunek dla osób zainteresowanych wykorzystaniem naukowych metod i technologii do poprawy doświadczenia użytkownika i zwiększenia skuteczności biznesowej.

Według światowych dynamicznie zmieniających się trendów rola UX Researchera cały czas wzrasta. Na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy dla tego zawodu, a światowe rynki pokazują, iż ta rola będzie wzrastać z roku na rok.

Aby dokonać skutecznego przekwalifikowania zawodowego w Instytucie, nie trzeba mieć doświadczenia pracy w branży IT, ani też wykształcenia kierunkowego w tym obszarze. Naturalnie takie doświadczenie może być pomocne podobnie, jak i licencjat z multidyscyplinarnym wykształceniem, takim jak psychologia, nauki informacyjne, bibliotekoznawstwo handlowe / biznesowe.

Twórcy i mentorzy kierunku

AI Learning Support

Platforma dydaktyczna, na której odbywają się zajęcia, wspiera proces dydaktyczny za pomocą sztucznej inteligencji.

Certyfikat Mid/Regular

Kierunek w wersji PROFESSIONAL umożliwia zdobycie umiejętności od podstaw na poziomie znacznie wyższym niż Junior.

Team Learning & Motivation

Praca w zespole Agile to do 28 tygodni intensywnego zdobywania nowej wiedzy, praktyki i szerokich umiejętności.

Experiential Blended Learning

Efektywna nauka na Platformie Edukacyjnej w metodzie Experiential Blended Learning Management System.

Podstawa programowa

Zakres zdobytej wiedzy na kierunku zawodowym User Experience Researcher with Data Analysis & Cognitive Science Foundation określony został na podstawie aktualnego zapotrzebowania rynkowego. Dzięki modularnej budowie naszego programu nauczania, instytut może błyskawicznie dokonywać aktualizacji podstawy programowej tak, aby zawsze nadążała za dynamicznie zmieniający mi się trendami na rynku pracy.

Jedynie stały proces ewaluacji procesu dydaktycznego oraz przekazywanej nań wiedzy, pozwala mieć pewność, iż zdobyta w Instytucie nowa wiedza i praktyczne umiejętności spotkają się z dobrym odbiorem na rynku pracy.

Na kierunku nauczysz się, jak przeprowadzać badania nad użytkownikami, w tym dowiesz się jak zbierać dane, jak analizować wyniki i jak je interpretować, aby wprowadzać poprawki i ulepszenia w projektowaniu UX. Nauczysz się również, jak korzystać z narzędzi i technologii, takich jak analiza zachowań użytkowników i badania A/B, aby lepiej zrozumieć i zaspokoić potrzeby swoich klientów. Będziesz miał również okazję poznać podstawy nauk poznawczych i ich zastosowanie w projektowaniu UX. Poznasz teorie dotyczące percepcji, myślenia i zachowania, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć, jak ludzie korzystają z produktów i usług, a także jak wpływają na to ich wcześniejsze doświadczenia, emocje i preferencje.

Szerokie kompetencje zdobyte na kierunku User Experience Researcher with Data Analysis & Cognitive Science Foundation pozwalają aplikować na role poziomu Junior, Mid czy Regular — to jednak uzależnione jest od ilości poświęconego czasu na naukę, naturalnych predyspozycji, a także wcześniejszego doświadczenia lub wykształcenia.

Nauka wszystkich umiejętności, narzędzi i procesów, wymaganych, aby przebranżowić się i móc pracować w nowo zdobytym zawodzie.

Konsultacje w budowie profesjonalnego CV oraz portfolio ze zrealizowanymi projektami dają znaczną przewagę rynkową nad innymi kandydatami.

PROGRAM KARIERA — specjaliści HR zatroszczą się o coaching rekrutacyjny co pomaga dobrze zaprezentować się na rozmowach kwalifikacyjnych.

Nieograniczony mentoring z doświadczonym ekspertem, który analizuje realizowane zadania praktyczne i rozwiewa niejasności w procesie dydaktycznym.

Benefity w postaci profesjonalnego oprogramowania, materiałów dydaktycznych, subskrypcji prasy branżowej oraz wielu innych.

How is your IT English? — dzięki współpracy ze szkołą COACTION przeanalizujesz swój poziom języka oraz dowiesz się w czym możesz być jeszcze lepszy.

Program

 • Wprowadzenie do zawodu
 • Etapy procesu projektowego
 • Warsztaty
 • Perspektywa klienta
 • Czym jest UXR?
 • Wartości wpływające na User Experience
 • User -Centered Design Process
 • Design Thinking
 • Lean UX
 • Double Diamond
 • Metodyki zarządzania projektami
 • Narzędzia w UXR
 • User story
 • User flow
 • Usability testing
 • Badania UX
 • Eksploracja
 • Zasady przeprowadzania badań społecznych
 • Błędy poznawcze
 • Badania obserwacyjne i pilotażowe
 • Typy badań i pytań
 • Projektowanie badań w kognitywistyce
 • Przygotowanie do testowania
 • Definiowanie problemu User-Centered Design
 • Badania ilościowe i jakościowe
 • Savoir vivre
 • Accessibility
 • Wytyczne
 • Planowanie badań UX 
 • Metody badawcze UX
 • Wywiady pogłębione (IDI)
 • Diary Study
 • Experience Sampling
 • Badania terenowe
 • Guerilla Studies
 • Testy porównawcze
 • Ankiety
 • Analityka Internetowa
 • Card Sorting
 • 5-cio sekundowe testy
 • Testy A/B
 • Dobór metody badawczej
 • Populacja i próba
 • Zmienne i skale oceny
 • Dobór próby
 • Schematy badawcze i relacje między zmiennymi
 • Badania jakościowe i ilościowe oraz kodowanie zmiennych
 • Łączenie danych i braki danych
 • Typy rozkładów danych i miary tendencji centralnej
 • Miary dyspersji i obserwacje odstające
 • Testowanie hipotez
 • Modelowanie liniow
 • Kognitywistyka
 • Rozwój emocjonalny i poznawczy
 • Zaburzenia psychiczne
 • Postrzeganie otoczenia i emocje
 • Sposób myślenia i podejmowania decyzji
 • Działanie zmysłów
 • Psychosomatyka
 • Procesy poznawcze
 • Procesy społeczne
 • Wizualizacja danych
 • Neuroplastyczność
 • Modele pamięci
 • Teoria umysłu
 • Projektowanie uniwersalne
 • Wykluczenie cyfrowe
 • Standard WCAG
 • Audiodeskrypcja
 • Multimedia
 • Dostępność architektoniczna
 • Pętla indukcyjna
 • Dostępność i użyteczność
 • Optymalna architektura informacji
 • Niewidomi
 • Programy czytające
 • Kontrast
 • Niezaburzona linia tekstu
 • Formularze
 • Badanie dostępności strony www
 • Typowanie podstron i elementów
 • Typowanie zadań
 • Badanie z użytkownikami
 • Skuteczne sposoby na rolę Junior 
 • Jak dobrze przygotować CV?
 • Dobre portfolio to więcej niż połowa sukcesu
 • Jak zrobić responsywne portfolio? 
 • Tematy na rozmowę rekrutacyjną
 • Właściwy wizerunek w sieci
 • Strategia płynnego wejścia do zawodu
 • Coaching rekrutacyjny pomagający dobrze zaprezentować się na rozmowach kwalifikacyjnych

Certyfikat Mid/Regular

Instytut JAKO JEDYNY na rynku przygotowuje absolwentów od podstaw do objęcia pracy na poziomie Mid/Regular. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu przełomowych mieszanych technik nauczania, wspartych sztuczną inteligencją, stałym dostępem do mentora, pracą w zespole oraz zaawansowanymi zadaniami, dzięki którym portfolia absolwenta dokumentuje jego szerokie kompetencje i umiejętności. Rozpoczęcie kariery z pominięciem roli Junior wpływa na jej dynamiczny rozwój i stwarza możliwość uzyskania znacznie wyższych zarobków już na starcie.

Certyfikat jest oficjalnym dokumentem Instytutu stanowiącym poświadczenie przygotowania do pełnienia zawodu. Dokument ten jest wydawany w formie elektronicznej z podpisami i pieczęcią oraz znakiem holograficznym uniemożliwiającym jego fałszowanie. Ponadto każdy certyfikat zaopatrzony jest w kod QR oraz UCN — Unique Certification Number, który może być weryfikowany przez pracodawcę.

Instytut prowadzi także certyfikacę zewnętrzną, umożliwiając tym samym osobom spoza kierunku, uzyskanie Certyfikatu Zawodowego. W tym celu wymagane jest pozytywne przejście procedury weryfikacyjnej, celem której jest zbadanie faktycznych umiejętności.

Webinar / Demo zajęć

Dni otwarte w Digital Master Institute
Wybierz datę i zapisz się!
Spotkanie poprowadzą: Kamila i Ania

Informator

Pobierz teraz informator kierunku. Przeczytaj w dogodnym momencie, w razie pytań zapraszamy do kontaktu z Instytutem.

Azymut na pracę

Sprawdź aktualne oferty pracy dla specjalizacji tej specjalizacji. Wymagania poszczególnych ofert mogą się różnić od zakresu kierunku. 

Ofert pracy UK
0
Ofert pracy PL
0

Praca zdalna

Zdobyty na tym kierunku zawód umożliwia podjęcie pracy stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej. Nabyte umiejętności techniczne i stosowane PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI metodyki Agile SCRUM, gwarantują doskonałe przygotowanie do pracy zdalnej w IT. Praca zdalna może być wykonywana dla firm lokalnych, ale w przypadku znajomości języka angielskiego, Instytut zachęca do aplikacji globalnych. Tym sposobem można mieszkać w Polsce i pracować, chociażby w Wielkiej Brytanii na tamtejszych stawkach finansowych.

Dane z dnia 18.08.23. Źródło Pracuj.pl oraz Indeed.co.uk

FUNDAMENTAL

(od podstaw do Junior+)

PROFESSIONAL

(od podstaw do Mid/Regular)

Porównaj!

Junior+

NAUKA OD PODSTAW do poziomu Junior+ to bardzo silne fundamenty stanowiące dobry start w zdobywaniu nowego zawodu. 

Mid/Regular

NAUKA OD PODSTAW do poziomu Mid/Regular to pełna transformacja zawodowa, bardzo szeroki wachlarz umiejętności i doświadczenia ułatwiający start kariery ze znacznie wyższego poziomu. Szybka ścieżka rozwoju zawodowego to większa atrakcyjność na rynku pracy.

Zaawansowana metodyka Experiential Blended Learning w myśl której materiał przyswajany jest w indywidualnym trybie oraz stałym mentorshipem.

Zaawansowana metodyka Experiential Blended Learning w myśl której materiał przyswajany jest w indywidualnym trybie oraz stałym mentorshipem.

Agile SCRUM based working process. Opary na metodyce SCRUM proces edukacyjny wprowadza najlepsze praktyki już podczas nauki.

Agile SCRUM based working process. Opary na metodyce SCRUM proces edukacyjny wprowadza najlepsze praktyki już podczas nauki.

220

Lekcji online typu Blended Learning. Z racji ciągłej adaptacji materiału do aktualnej technologii, ilość lekcji przybliżona.

220

Lekcji online typu Blended Learning. Z racji ciągłej adaptacji materiału do aktualnej technologii, ilość lekcji przybliżona.

16

Tygodni intensywnego zdobywania nowej wiedzy i praktycznych umiejętności.

28

Tygodni intensywnego zdobywania nowej wiedzy i praktycznych umiejętności.

280

Godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych podczas procesu dydaktycznego. W podaną ilość godzin wlicza się praca w zespole oraz czas niezbędny do zrealizowania zadań.

400

Godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych podczas procesu dydaktycznego. W podaną ilość godzin wlicza się praca w zespole oraz czas niezbędny do zrealizowania zadań znajdujących się w części Fundamental oraz zadań w wersji rozszerzonej – Professional.

70

Godzin zajęć praktycznych w tym grupowych warsztatów online prowadzonych przez mentora.

75+

Godzin zajęć praktycznych w tym grupowych warsztatów online prowadzonych przez mentora, nielimitowane doradztwo HR oraz indywidualne konsultacje powykonawcze dla dodatkowych zadań wersji rozszerzonej – Professional.

2

Jedno kompleksowe Case Study realizowane w zespole. Zawiera przejście przez cały proces realizacji, przez różne etapy, wyzwania i problemy. Dodatkowo rozbudowany projekt wykonywany podczas zajęć online w zespole i pod nadzorem mentora. Obydwie pozycje realizowane na wysokim poziomie, idealne do prezentacji w portfolio.

8

Jedno kompleksowe Case Study realizowane w zespole. Zawiera przejście przez cały proces realizacji, przez różne etapy, wyzwania i problemy. Dodatkowo rozbudowany projekt wykonywany podczas zajęć online w zespole i pod nadzorem mentora. Obydwie pozycje realizowane na wysokim poziomie, idealne do prezentacji w portfolio.  Ponadto siedem projektów z różnych obszarów działalności, takich jak technologie, zarządzanie, finanse i inne, które poruszają różnorodne zagadnienia i wyzwania. Wykorzystanie branżowego języka i terminologii sprawia, że portfolio wyróżnia się na tle innych.

Nielimitowana ilość konsultacji z mentorem. Konsultacje mogą odbywać się w formie pisemnej, głosowej, a także jako dodatkowe spotkania online.

Nielimitowana ilość konsultacji z mentorem. Konsultacje mogą odbywać się w formie pisemnej, głosowej, a także jako dodatkowe spotkania online plus konsultacje powykonawcze projektów indywidualnych. Dodatkowo nielimitowane doradztwo HR.

Bardzo silne podstawy do pełnej transformacji zawodowej na poziomie Junior+. Opracowanie portfolio w podstawowym zakresie.

Pełna transformacja zawodowa na poziomie Mid/Regular w tym opracowanie zaawansowanego portfolio odpowiadającego na rosnące wymagania rynku pracy.

Uczestnictwo w spotkaniach grupowych z ekspertami HR, dostęp do webinarów.

Uczestnictwo w spotkaniach grupowych z ekspertami HR, dostęp do webinarów oraz indywidualne konsultacje z ekspertami HR w tym feedback dotyczący CV i prawidłowego opracowania portfolio.

Przechowywanie wszystkich plików i odbytych spotkań przez dwa tygodnie po zakończeniu nauki.

Przechowywanie wszystkich plików i odbytych spotkań nawet przez sześć miesięcy po zakończeniu nauki.

PAKIET PRACA — Dostęp do webinarów i innych materiałów dydaktycznych HR, w tym także uczestnictwo w organizowanych przez instytut sesjach Wetalk LIVE poświęconych rozwojowi kariery. Ponadto spotkanie grupowe z trenerem HR oraz indywidualny audyt języka angielskiego w IT.

PROGRAM PRACA — Dostęp do webinarów i innych materiałów dydaktycznych HR, w tym także uczestnictwo w organizowanych przez instytut sesjach Wetalk LIVE poświęconych rozwojowi kariery. Ponadto spotkanie grupowe z trenerem HR oraz indywidualny audyt języka angielskiego w IT. Indywidualne konsultacje z ekspertem HR w tym feedback dotyczący CV i prawidłowego opracowania portfolio, a także profilu LinkedIn. Program zawiera także testową rozmowę kwalifikacyjną i konsultacje z zakresu doradztwa rozwoju kariery.

3/1

Konsultacje zespołowe.

3/1

Konsultacje zespołowe.

1/1

One on One – tryb pracy indywidualnej z mentorem podczas realizacji projektów dodatkowych.

Możliwość zmiany mentora dla konsultacji zadań rozszerzonych.

Opcja zawieszenia nauki i kontynuacja nawet po roku.

Projekt praca gwarantowana lub zwrot pieniędzy

Instytut oferuje dodatkową możliwość gwarantowanego wdrożenia zawodowego na rynek pracy. Opcja ta dedykowana jest absolwentom kierunków PROFESSIONAL i stanowi ona rozszerzenie oferty Program Praca. Projekt ten polega na otoczeniu opieką kandydata przez specjalistów HR Instytutu, tak aby ten w czasie najkrótszym jak tylko to możliwe otrzymał propozycję pracy. Uczestnicy Projektu Praca Gwarantowana mają do dyspozycji konsultacje HR, otrzymują wyselekcjonowane oferty pracy na które aplikują, po rozmowie rekrutacyjnej zbierany jest feedback i dokonywana analiza. W przypadku konieczności podniesienia kompetencji zarówno miękkich, jak i twardych, organizowane są indywidualne konsultacje, mentoringi i szkolenia z odpowiednimi specjalistami. W przypadku nieotrzymania pracy w określonym terminie, uczestnik programu otrzymuje zwrot pieniędzy. Rozszerzenia można dokonać zarówno w trakcie nauki, jak i po jej zakończeniu.

WOLNYCH MIEJSC NA KIERUNKU: 0

ZAKUP NA FIRMĘ

Powyższe ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. To oznacza następujące kwoty: wersja FUNDAMENTAL – 13.530 zł brutto oraz PROFESSIONAL 17.220 zł brutto. Oferta ta kierowana jest wyłącznie do działalności gospodarczych.

ZAKUP INDYWIDUALNY