Twój wizerunek w biznesie — obowiązek czy strata czasu?

Świat pędzi dynamicznie do przodu i co za tym idzie – otoczenie lub jego zachowanie zmienia się w zależności od sytuacji. W budowaniu jakiejkolwiek strategii potrzebna jest elastyczność i umiejętność dostosowania się do zmiany. Wielu profesjonalistów zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest tworzenie i utrzymywanie marki osobistej. Wiąże się to z tworzeniem unikalnego wizerunku lub reputacji dla siebie, często poprzez obecność w mediach i strategiczny networking. Jednak niektórzy mogą twierdzić, że kultywowanie marki osobistej to po prostu próżność lub próba bycia kimś, kim nie jesteśmy. W rzeczywistości, posiadanie silnej marki osobistej może mieć znaczący wpływ na możliwości kariery i sukces osobisty.

Na przykład, pracodawcy często szukają kandydatów w Internecie przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu, więc pozytywna obecność w sieci może mieć duży wpływ na to, czy zostaniemy wybrani do pracy. Poprzez aktywne kształtowanie naszej marki osobistej, możemy zaprezentować nasze umiejętności, osiągnięcia i wartości potencjalnym pracodawcom i znajomym. Co więcej, zarządzanie naszym wizerunkiem publicznym może pomóc nam wyróżnić się na tle konkurencji i przyciągnąć nowe możliwości. Ostatecznie, budowanie marki osobistej nie jest próżnością, ale raczej ważnym narzędziem sukcesu zawodowego w dzisiejszej erze zwiększonej łączności i konkurencji.

O marce osobistej ostatnio mówi się o niej coraz więcej, coraz częściej. Czym tak naprawdę jest? Stwierdzenie często jest kojarzone z postrzeganiem naszego nazwiska przez osoby z zewnątrz. Określenie: „być marką samą w sobie” jest chyba każdemu znane i nie wymaga wiele wyjaśnień.

Samo słowo marka (brand) oznacza szereg znaków, logo, nazwę związaną z konkretną jednostką. Przekaz ma funkcję marketingową, ma za zadanie wywołać u odbiorcy skojarzenie z danym nazwiskiem, produktem, usługą. Świadomość marki jest silnie związana z jej rozpoznawalnością. Kiedyś kojarzyła się wyłącznie ze znakiem towarowym. Dziś jej obraz jest znacznie szerszy i wykroczył poza elementy komunikacyjne, behawioralne i wizualne, które określają przedsiębiorstwa. Obecnie markę może posiadać każdy z nas. I to właśnie jest marka osobista.

Personal Branding

Termin personal branding to stosunkowo nowe zagadnienie. Pierwszy raz spotykamy się z nim w 1997 roku w artykule pt. “The brand called you” autorstwa T. Petersa. W publikacji autor wspomina, że każdy dla siebie jest marką osobistą, nie ma znaczenia czy tego chcemy, czy też nie.

Personal branding to szukanie odpowiedzi na kilka podstawowych pytań takich jak: kim jestem? Jak jestem postrzegany przez innych? Co jest dla mnie inspiracją? Oraz co robię, jak wyglądam w mediach społecznościowych? Chyba najlepiej markę osobistą obrazują słowa założyciela Amazona — Jeffa Bezosa. Powiedział on kiedyś: „Marka osobista to to, co mówią o Tobie inni, gdy wychodzisz z pokoju”.Każdemu z nas zależy, aby mówiono o nim dobrze, dlatego Personal branding to nic innego, jak proces zarządzania własnym wizerunkiem. To, czym jest marka osobista, bardzo dobrze obrazuje stwierdzenie, że marka to zdania, opinie, słowa, komentarze wypowiedziane przez innych o nas. Często używa się zwrotu „jak Cię widzą, tak Cię piszą”. Marka to również wyobrażenie innych o nas i to właśnie wyobrażenie ma ogromny wpływ na nasze zawodowe i prywatne relacje. Warto poświęcić czas, aby ustalić, jaką marką chcemy być, jak chcemy być postrzegani przez innych.

Proces budowania marki osobistej bazuje na połączeniu technik wypracowanych przez wiele dziedzin, między innymi:

  • coaching,
  • mentoring,
  • marketing,
  • kreację.

To cały pakiet elementów, które przynoszą wymierne efekty wtedy, kiedy działają wspólnie. Liczy się każdy szczegół: wizaż, stylizacja, dodatki, gadżety (wizerunek zewnętrzny), rozwój osobisty, psychologia, coaching (nasza misja i wizja, to, co robimy, jakie realne wartości możemy zaoferować innym) i działania marketingowe (strategia komunikacji marki).

Należy być jednak świadomym, że profesjonalny wizerunek to pojęcie znacznie szersze niż odpowiedni wygląd czy zachowanie. To przede wszystkim umiejętna i spójna komunikacja z ludźmi na wielu różnych płaszczyznach. Przez tę komunikację człowiek jasno określa, kim jest, dokąd zmierza i co może zaoferować innym. Branding personalny wykracza poza sferę zawodową – sukces zawodowy ma duże przełożenie na życie osobiste.

Celem brandingu personalnego jest osiągnięcie rozpoznawalności w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To efektywne narzędzie, dzięki któremu w relatywnie krótkim czasie można dołączyć do świata przedsiębiorczości i biznesu. Profesjonalnie przygotowana strategia komunikacji marki i dobrze poprowadzony proces budowania marki powodują, że stajemy się rozpoznawalni w środowisku zawodowym.

Silna marka

Zbudowanie silnej marki jest niezbędne do efektywnego rozwijania kariery zawodowej we współczesnym konkurencyjnym świecie biznesu. Personal branding jest procesem długotrwałym. W praktyce oznacza to, że nie zbudujesz silnej marki z dnia na dzień, a na odcinanie od niej kuponów trzeba będzie trochę zaczekać.

Etap autoanalizy.

Musisz określić, w czym czujesz się najlepiej, aby o tym opowiedzieć i zakomunikować. Warto więc zacząć od stworzenia personalnej Analizy SWOT – to technika wykorzystywana nie tylko przy budowaniu wizerunku, ale przydatna także w planowaniu projektów. Jest prostą analizą, która polega na podzieleniu kartki lub płótna na cztery strefy: mocnych i słabych stron, które dotyczą bezpośrednio Ciebie, oraz szans i zagrożeń, które wynikają dla Ciebie i Twojej marki osobistej z otoczenia. Na jej podstawie z łatwością zidentyfikujesz obszary, nad którymi należy jeszcze popracować, i wykorzystasz możliwości, które stwarza dla Ciebie rynek. Nazwa jest akronimem angielskich słów, określających wymienione cztery elementy składowe analizy: strengths – silne strony, weaknesses – słabe strony, opportunities – szanse, okazje i threats – zagrożenia.

W zarządzaniu analiza SWOT jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia organizacji, a także analizy projektu czy rozwiązania biznesowego. Wykorzystuje się ją jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Pozwala wykorzystać zgromadzone informacje do opracowania strategii działania opartej na silnych stronach i szansach, przy jednoczesnym eliminowaniu bądź ograniczaniu słabych stron i zagrożeń.

Analiza SWOT to najbardziej podstawowe narzędzie przy tworzeniu strategii marketingowych oraz biznesplanów. Jej wielką zaletą jest uniwersalność – doskonale nadaje się do prac koncepcyjnych nad małą lokalną pralnią, jak i przy planowaniu fuzji dwóch dużych przedsiębiorstw. Do wykonania analizy tego rodzaju nie potrzeba fachowej wiedzy ani wybitnych umiejętności analitycznych – konieczny jest za to obiektywizm, umiejętność spojrzenia na własne przedsięwzięcie trzeźwo i z dystansem. Oprócz tego potrzebne są też informacje na temat segmentu rynku, na który zamierza się wejść. Chodzi tu głównie o działalność konkurencji, a także o zmieniające się warunki prawne. Co ciekawe, analiza SWOT może być wykorzystywana także do planowania pozabiznesowego.

Dla kogo personal branding?

Branding personalny jest przydatny przede wszystkim osobom, które mają coś istotnego do przekazania w swoich dziedzinach. Są to liderzy organizacji, politycy, przedsiębiorcy, biznesmeni, menedżerowie, przedstawiciele wolnych zawodów, specjaliści, artyści, pisarze, dziennikarze oraz wszyscy ambitni ludzie, którzy chcą nadać dodatkową wartość swoim produktom i działaniom.

Świat rozwija się w bardzo szybkim tempie – i to nie tylko za sprawą technologii, ale również nowych kompetencji i umiejętności czy innowacyjnych koncepcji. Bardzo możliwe, że nasza praca zawodowa będzie zależała od tego, jak zadbamy o swój wizerunek już teraz.

Najważniejsze wyznaczniki silnej marki osobistej

1. Cecha szczególna, wyróżniająca, charakterystyczna

Fundamentalnym punktem jest znalezienie wyróżnika danej osoby. Ważne jest znalezienie czegoś, co zapadnie w pamięci odbiorców w pozytywnym tego słowa znaczeniu.

W dzisiejszym natłoku informacji nie jest łatwo się wyróżnić. Oczywiście możemy wyjść przed szereg, zakładając nietypowe ubranie, nietypowo się zachowując, ale w przypadku tworzenia marki osobistej chodzi o wzbudzenie pozytywnych emocji, ponieważ to właśnie one decydują o tym, że kogoś zapamiętujemy na dłużej.

2. Autentyczność

To nic innego, jak pokazanie siebie w sposób rzeczywisty, realny, prawdziwy. Jest niezbędna do zbudowania silnej marki osobistej. Autenczyność nie polega na zmianie swojej osobowości i dostosowaniu się do oczekiwań innych. Polega na poszukiwaniu siebie, zastanawianiu się co sprawia, że jesteśmy postrzegani jako wyjątkowi. Autentyczność polega na spójności trzech elementów: tego, co robisz, co mówisz i jak się zachowujesz. Dzięki tym cechom zbudujesz zaufanie, a zaufanie to warunek konieczny do zbudowania pozycji lidera w dłuższej perspektywie czasowej.

3. Ważność, przydatność

Wyróżniająca czy szczególna cecha powinna być ważna i przydatna dla innych, aby byli nią zainteresowani. Należy odpowiedzieć sobie na kilka istotnych pytań o to, co oferujemy innym, co mamy dla nich ważnego, wartościowego, dobrego, po co, dla kogo i dlaczego robię to, co robię?

Marka jest postrzegana jako silna, gdy ma wpływ na innych. Istnieją marki uwielbiane przez wszystkich, jak również marki, które kojarzą się negatywnie

Ważne jest, aby każdy z celów, które stawiamy sobie podczas budowania personal brandingu, był konkretny, mierzalny. Każdy cel w personal brandingu powinien być konkretny, mierzalny, osiągalny, realny oraz terminowy. Należy bezwzględnie utożsamiać go z osobą, której wizerunek tworzymy. Cel powinien motywować nas do działania. Wiele osób, które rozpoczynają budowę własnej marki, opiera swoje działania na opowieści. Opowieść musi być autentyczna i wiarygodna – idealna, by przedstawiać ją w mediach, wywiadach, artykułach tematycznych. Powinna dotrzeć do odbiorcy i wpłynąć na wiarygodność osoby, wobec której stosowany jest personal branding. W tym celu można wykorzystać ciekawe hobby lub osiągnięcia, również poza biznesowe. Na kształtowanie wizerunku wpływa nie tylko praca, ale również życie prywatne danej osoby.

W personal brandingu jesteś zawsze specjalistą. Niezależnie od tego, czy wypowiadamy się na gruncie zawodowym, czy też prywatnym, kreujemy się na ekspertów w wąskich dziedzinach. Przykładowo: nie jesteś grafikiem, a specjalistą od grafiki wektorowej.

Działania swobodne i autentyczne a personal branding

W budowaniu marki osobistej chodzi o to, aby zaprezentować światu swoje autentyczne “ja” i stać się ekspertem w swojej dziedzinie. Choć może się to wydawać trudne, budowanie marki osobistej nie musi być skomplikowane. W rzeczywistości, najbardziej udany branding pochodzi z bycia autentycznym i swobodnym we wszystkim, co robisz. Tę samą filozofię można zastosować do firm – najlepszą “wizytówką” każdej firmy jest nie tylko ktoś, kto lubi swoją pracę i ma dużą wiedzę, ale także ktoś, kto stale się uczy i rozwija jako profesjonalista. I choć ciężka praca i cierpliwość są kluczem do osiągnięcia sukcesu w budowaniu marki osobistej, warto pamiętać, że podjęcie nawet małych kroków w kierunku budowania swojej marki może mieć duży wpływ w dłuższej perspektywie. Więc śmiało i pokaż światu, kim jesteś – autentyczność zawsze wyjdzie na wierzch.