Tokenizacja sztuki

Decyzja Banku Pekao, aby komunikować się z klientami poprzez sztukę, to innowacyjne podejście do brandingu. Prezentując prace takich artystów jak Rafał Bujnowski i Kai Renkas, bank nie tylko tworzy unikalne i atrakcyjne wizualnie doświadczenie dla klientów, ale również wyraża swoje poparcie dla sztuki. A dzięki nowym technologiom, takim jak tokenizacja i rzeczywistość rozszerzona, kampanie Banku Pekao skoncentrowane na sztuce mają szansę dotrzeć do jeszcze szerszej publiczności. Ciekawie będzie zobaczyć, jak inne firmy pójdą tym śladem, wykorzystując sztukę jako środek łączności z klientami.

źródło: www.spidersweb.pl