The Stuff of Thought

W tej książce Steven Pinker rewolucjonizuje sposób myślenia o języku. Autor opisuje relacje społeczne pomiędzy mówcą a słuchaczem. Zdolność do komunikowania się werbalnie ma istotne znaczenie dla tego, kim jesteśmy. Nasz język mówi nam wiele o nas samych. Pinker analizuje znaczenie słów, jak ich używamy, i ujawnia, co to może o nas powiedzieć. Co więcej, autor bada także emocjonalny wpływ języka (od nazw po wulgaryzmy) i pokazuje nam pełną moc, jaką może on nad nami sprawować. Książka pokazuje również, jak stymulujący i zabawny może być język. Niezależnie od tego, jak będziesz rozmawiać z użytkownikami, ważne, by lepiej rozumieć, jak ludzie używają języka – jest to niezbędne, szczególnie teraz, gdy potrzeby użytkowników tak dynamicznie się zmieniają.

Autor: Stephen Pinker