The Connected Company

Wprowadzenie kultury UX do firmy ma znaczący wpływ na sukces twojej marki. Aby dotrzymać kroku dzisiejszym klientom, twoja firma musi mocno współpracować z pracownikami i partnerami. Wymaga to nowego sposobu myślenia o firmie: jako złożony, dynamiczny system, który z czasem może się uczyć i dostosowywać. Firmy powiązane mają przewagę, ponieważ uczą się i poruszają szybciej niż ich konkurenci. Podczas gdy inni pracują w izolacji, te łączą się w bogate sieci możliwości i zwiększają swój wpływ.

Autor: Dave Gray