The AI Organization: Learn from Real Companies and Microsoft’s Journey How to Redefine Your Organization with AI

Autor: David Carmona

Książka przedstawia sposób, w jaki sztuczna inteligencja zmieni biznes w następnej dekadzie. Wyjaśnia, że każda firma musi stać się firmą AI, aby zachować konkurencyjność. Książka przedstawia praktyczne porady dla liderów biznesowych i technicznych, którzy chcą objąć tę nową rasę organizacji. Omawia podróż niezbędną do stania się Organizacją AI – od zastosowania AI w Twojej firmie już dziś do głębokiej transformacji, która może upoważnić Twoją organizację do ponownego zdefiniowania branży.

Poznasz podstawowe koncepcje AI, które są stosowane w prawdziwym biznesie, zbadasz i ustalisz priorytety najbardziej odpowiednich przypadków użycia AI w Twojej firmie oraz przeprowadzisz niezbędne zmiany organizacyjne i kulturowe. Dzięki wskazówkom autora możesz mieć pewność, że Twoja firma jest gotowa na wyzwania przyszłości.