The AI Delusion

Autor: Gary Smith

“The AI Delusion” autorstwa Gary’ego Smitha to kontrowersyjna i prowokująca książka, która kwestionuje niektóre powszechne przekonania dotyczące sztucznej inteligencji (SI) i wyjaśnia, dlaczego wiele z nich jest błędnych. Autor podkreśla, że wiele osiągnięć SI jest w rzeczywistości opartych na zaawansowanych algorytmach i zbieraniu i analizowaniu ogromnych ilości danych, a nie na prawdziwym rozumieniu i inteligencji oraz pokazuje, jak niektóre systemy AI są podatne na błędy i mają swoje ograniczenia.

Książka wywołuje pytania dotyczące etyki, prywatności i wpływu AI na rynek pracy. Książka skłania do zdrowej krytyki, zwracając uwagę na realistyczne spojrzenie na możliwości i ograniczenia SI oraz na potrzebę odpowiedzialnego podejścia do jej wdrażania. Autor prezentuje argumenty oparte na badaniach i danych, które pomagają czytelnikowi dokonać bardziej zrównoważonej oceny obietnic i wyzwań związanych z AI. “The AI Delusion” jest cennym wkładem w debatę na temat przyszłości sztucznej inteligencji i jej wpływu na społeczeństwo.