Testowanie manualne i automatyczne. Od laika do automatyka.

Legenda głosi, iż testowanie manualne jest idealnym wyborem dla tych, którzy chcą wejść na świat IT. Choć można łatwo uzyskać potrzebną wiedzę – sama droga do sukcesu nie jest zbyt prosta. Aby móc nazwać się profesjonalistą w tej branży trzeba poświęcić wiele czasu i pracy – to samo dotyczy testowania manualnego. W dodatku istnieje także stosunkowo trudniejsze testowanie automatyczne, które pomaga przejść na kolejny poziom specjalizacji w świecie IT. Bezpłatne szkolenia i e-learningowe platformy edukacyjne powodują, że coraz więcej ludzi ma okazję skorzystać z alternatywnego sposobu pozyskiwania cennego doświadczenia na temat testowania aplikacji.

Testy manualne – czym są?

Testy manualne są ważnym elementem procesu testowania oprogramowania. Ich celem jest potwierdzenie, że oprogramowanie spełnia określony zestaw wymagań. Testy te zazwyczaj obejmują wykonywanie pewnych sekwencji działań i kroków – takich jak wyszukiwanie plików lub instalacja programów – aby sprawdzić, czy system działa zgodnie z oczekiwaniami. Proces ten dokonuje się przy pomocy ręcznego monitorowania stanu aplikacji i błędów podczas składanej interakcji użytkownika. Testy manualne są efektywnym sposobem wykrywania problemów w systemie, co pozwala profesjonalistom na rozwiązywanie niedociągnięć jeszcze przed ich publikacją.

Zalety

Testowanie manualne oferuje wiele zalet, w tym szybkość i skuteczność. W większości przypadków jest tańsze niż automatyczne testowanie, ponieważ nie wymaga specjalistycznego oprogramowania do jego realizacji. Co więcej, testerzy mający doświadczenie i wiedzę w danej dziedzinie są bardziej skuteczni w rozwiązywaniu trudnych problemów, ponieważ potrafią znaleźć uważniejsze i precyzyjniejsze sposoby ich rozwiązywania. Automatyzacja testów czasem może być bardziej czasochłonna, szczególnie jeśli trzeba stworzyć skrypt lub proces do realizacji testu. Testowanie ręczne pozwala ominąć to etap – można od razu przejść do akcji bez konieczności tworzenia skryptu.

Wady

Testowanie manualne ma wiele wad, które należy brać pod uwagę. Przede wszystkim są one podatne na błędy i jest to znaczny minus, ponieważ ingeruje to w precyzję testu – co oznacza większe możliwości wystąpienia działania sprzecznego z oczekiwaniami użytkowników. Co więcej, jednym z głównych problemów testowania manualnego jest brak możliwości automatyzacji. Oczywiście istnieją narzędzia, takie jak Microsoft Test Manager (MTM), które mogą ułatwić proces odnotowywania akcji i opisywania, ale trzeba przy tym pochylić się nad tymi programami – to dodatkowe źródło wysiłku i czasu. Ponadto proces ten czasem potrafi się gmatwać i być stosunkowo czasochłonny dla testera jeśli prace szykowne dotyczą powtarzalnych zadań – oferujemy tutaj moce obliczeniowe maszyn ale bardziej ludzie musieliby cierpliwie tworzyć to raz po raz, powtarzanie tej samej działki potencjalnie prowadzi do wzięcia ludzkich po drodze.

Testy automatyczne – czym są?

Testy automatyczne to rozwiązania z zakresu automatyzacji, opracowane z myślą o optymalizacji procesów testowania. Polska wyznacza nowe trendy w tym obszarze – dział automatyzacji stał się integralną częścią procesu tworzenia produktu w wielu polskich firmach. Dostępne narzędzia pomagają sprawdzić poprawność i jakość tworzonego na etapie rozwoju oprogramowania oraz aspekty bezpieczeństwa, którymi należy się kierować. Testy automatyczne stanowią efektywne rozszerzenie standardowego testowania ręcznego, a zastosowanie ich pozwala zwiększyć przyspieszyć tempo tworzenia produktów i obniżyć ceny jego utrzymania.

Zalety

Testowanie automatyczne jest rozwiązaniem z zakresu zarządzania, w którym wykorzystywane są oprogramowanie i sprzęt powiązane z systemem informatycznym. Jedną z głównych zalet tego rodzaju testów jest to, że jeśli cały proces jest odpowiednio przygotowany, otrzyma się szybko dokładne wyniki nawet wtedy, gdy scenariusze testowe są skomplikowane. Ponadto proces automatycznych testów można łatwo monitorować, co pozwala na ich późniejsze przeanalizowanie i całkowite odtworzenie. Kolejną ważną zaletą jest to, że takie operacje są wykonywane przez narzędzie dzięki czemu nie ma obaw o błędy popełnione ze względu na milczenie pracownika. Ostatni, ale równie cenny atut to możliwość rozbudowania testingu o wiadomości elementy bez obaw – program bowiem nie będzie przeoczyć żadnego drobiazgu.

Wady

Testowanie automatyczne to silny punkt wielu projektów i jedna z najważniejszych części każdego programistycznego cyklu życia. Jednak nawet pomimo wielu pozytywnych aspektów, ma ono także swoje wady. Przede wszystkim bez elementu ludzkiego trudno jest uzyskać odpowiednie wnioski dotyczące wizualnych aspektów, takich jak interfejs użytkownika, kolory, czcionki, kontrast czy rozmiary przycisków. Po drugie narzędzia do przeprowadzania testów automatycznych są często drogie i stanowić mogą dużą część kosztów projektu. Oprócz tego samego narzędzia do automatyzacji testu liczone są na błędy. Dlatego też skrypty testowe wymagaj ą debugowania zanim zostaną one uwolnione na rynek, aby uniknąć dalszych problemów ów . W ten sposób możemy mieć na pewno ść ostateczną jakości naszych produktów.

Czym się różni tester manualny od automatycznego?

Zarządzanie stronami internetowymi może być zadaniem skomplikowanym, ponieważ wymaga, aby skrypty, aplikacje i inne funkcjonalności działały bezbłędnie. Aby sprawdzić ich poprawność, stosuje się specjalistyczne testy oprogramowania. Testy te mogą być automatyczne lub manualne – pierwsze wykonywane są przy użyciu narzędzi informatycznych, a drugie polegają na ręcznym wykonywaniu określonych czynności przez programistów lub testerów. Każdy z nich ma swoje minusy i plusy – korzystanie z jednych zwiększa szybkość pracy, ale może powodować problemy natury technicznej; drugie są bardziej dokładne, ale wiąże się z nimi więcej czasu potrzebnego na ich realizację. Przed podjęciem decyzji o wykorzystaniu danego rodzaju testów warto dokładnie rozważyć wady i zalety obu procesów. Dla tych, którzy wolą testowanie manualne, jest to najlepsza metoda, jeśli chodzi o szybkie i dokładne wykonanie określonych zadań. Nie wymaga ono jednak żadnych dodatkowych narzędzi lub skryptów i oznacza to, że ich skuteczność zależy wyłącznie od człowieka. Ponieważ ludzie popełniają błędy, czasami rezultaty mogą być niedokładne. Z drugiej strony, techniki automatyzacji testów dostarczają pewności co do dokładności wyników. Ponieważ umożliwiają one ponowne uruchamianie procesu oraz przechowywanie i analizowanie przypadków testowych, są one opcją optymalniejszą pod kątem powtarzalności i mierzalności. Wybór metody testu zależy od kontekstu projektu – obie techniki mają swoje zalety.

Podsumowanie

Nie można jednoznacznie określić, która metoda testowania jest lepsza – manualna lub automatyczna. Zastosowanie obu rodzajów testowania zależy od wielu czynników – od budżetu po doświadczenie, a także od stosowności i struktury projektu. Na przykład testowanie manualne pozwala na szybkie dostarczenie produktu o podstawowej funkcjonalności i skalowalności; natomiast automatyczne testowanie może być przydatne w przypadku złożonych procesów. Przed decyzją dotyczącą tego, który rodzaj testowania można zastosować do danego projektu, ważne jest, aby upewnić się, że biorąc pod uwagę wszystkie istotne czynniki została podjęta najlepsza decyzja. Obie metody testowania mają swoje cechy charakterystyczne i pozwalają na określenie jakości produktu lub usługi. Testowanie integracyjne, systemowe, wydajnościowe i obciążeniowe są cztery podstawowe typy testów dostępnych w obu metodach. Metoda manualna polega na sprawdzaniu każdego aspektu systemu za pomocą ręcznego procesu testowania, umożliwiając tworzenie szczegółowych raportów dla testerów i programistów. Testowanie automatyczne przy użyciu odpowiednich narzędzi oferuje szersze możliwości: zarówno w odniesieniu do ilości jak i rodzaju testów, a także oszczędza czas i skutecznie wykrywa powtarzalne błędy. Należy jednak pamiętać, że niektóre rodzaje testowania nadają się lub bardziej opłacalne są dla konkretnych rodzajów podejść.