Testerka też była kobietą. Praca w IT dla kobiet.

“Ta branża nie jest dla mnie” – zapewne już to słyszeliście. Czy na pewno? W ostatnich latach branża IT zyskuje na popularności. Coraz więcej kobiet myśli o przebranżowieniu i pracy w tym sektorze. Wiele z nich podjęło realne kroki, by zdobyć pracę lub pracują już w branży. Popularnym kierunkiem dla wielu kobiet stało się właśnie testowanie oprogramowania. Chociaż branża IT może wydawać się męskim obszarem, w ostatnich latach kobietom łatwiej jest wkroczyć do tego otaczającego nas świata. Wiadomo, że odkrywanie nowych technologii i upewnianie się, że działa ono tak, jak powinno przez testowanie oprogramowania stało się bardziej dostępne dla wszystkich. Dlatego też niesamowitą ilość kobiet każdego roku decyduje się na zmianę kariery i podjecie pracy zawodowej w IT. Nauka tego zawodu czyni je obecnie bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy jednocześnie umożliwiając im coraz lepszą samorealizację.

Wszystko to pozwala zadać sobie pytanie: czy naprawdę słyszeliście, że ta branża nie jest dla Was? Przeprowadzone badania statystyczne dotyczące zatrudniania testerów oprogramowania w Polsce pokazują znaczącą dysproporcję płci. Według danych udostępnionych przez GUS w 2020 roku 68% stanowisk testerskich zajmowało mężczyzn, a jedynie 32% to testerki. Tak istotna różnica w liczebności deklaruje szczególny problem – brak równości praw i możliwości między przedstawicielami obu płci na rynku informatyki. Przed branżą IT stoi teraz trudne i skomplikowane zadanie budowania pozytywnej zmiany i edukacji. Konieczne jest angażowanie się oraz szersze umiędzynarodowienie kobiet w tym sektorze, aby osiągnąć szerokie porozumienie w polskim środowisku testerów oprogramowania.

Istnieją kobiety, które chcą się uczyć i rozwijać w branżach STEM po skończonych studiach. Niestety, do tej pory kobiety często spotykały się ze stereotypowymi przeszkodami w tym, by zdobywać doświadczenie na rynku pracy IT. Jednak pojawia się trend zachęcania młodych dziewczyn do studiowania tego typu dyscyplin i nowy cel – łamanie stereotypów dotyczących pracy kobiet w branży IT oraz dostarczenie tym kobietom odpowiednich umiejętności. Poprzez inicjatywy takie jak treningi, szeroko dostrzeżone programy edukacyjne oraz coachingowe, kobiety już mogą wracać do życia zawodowego albo zaczynać coś zupełnie nowego. Reakcja na potrzeby osób starających się pogodzić swoje obowiązki rodzinne i macierzyńskie z poszerzeniem horyzontów edukacyjnych lub wejściem na rynek pracy jest coraz bardziej widoczna.

Ścieżka kariery

Czy trzeba mieć szczególne umiejętności, żeby wybrać ścieżkę kariery w testingu? Wcale nie! Dzięki wielu możliwościom, jakie daje IT, każda testerka może dobrać dla siebie odpowiednią specjalizację. Testowanie manualne jest pierwszym i niezbędnym krokiem w przygodzie Testerki, ponieważ pozwala posmakować istoty pracy oraz zrozumieć całościowe zagadnienia. Z biegiem czasu doświadczenia są coraz większe, a dzięki nim słownictwo jest o wiele bogatsze, co prowadzi do możliwości dalszych studiów i umożliwia testowanie automatyczne. Zebrane doświadczenia czynią nas specjalistkami o wielu walorach. Testerki mogą tworzyć i doskonalić rozwiązania testowe, koordynować procesy testowe oraz sprawdzać jakość aplikacji z standardami rynkowymi. To fascynuje ścieżka kariery, oferująca znacznie więcej niż tylko imienne obawy i oprogramowanie! Rodzajów testów jest wiele. Każda kobieta może znaleźć tu coś dla siebie. Testowanie to wielka możliwość, aby rozwinąć swoje pasje i specjalizacje, dokonując wyboru spośród konkretnych dziedzin. Obecnie wysoko ceniona jest wiedza specjalistyczna dotycząca takich tematów jak testowanie wydajności, bezpieczeństwa i zarządzanie danymi testowymi. Praca w tej branży zapewnia dużo przestrzeni na ustalenie pracy odpowiadającej indywidualnym preferencjom – czy mowa o humanistce czy o introwertyczce – pod warunkiem, że dysponuje ona walorami potrzebnymi do kierowania tym obszarem pracy. To drogowskaz do sukcesu – ich szeroko błędna i precyzyjna analiza jest głównym elementem pracy testera i bardzo ceniona na rynku pracy. O wartości dodanej stanowi też elastyczność i różnorodność zawodu – idealny dla empatek marzących o samorealizacji i introwertyczek lubiących odważne i systematyczne uczenie się!

Cechy dobrej testerki

Kobieta pragnąca wykonywać pracę testera powinna posiadać szereg cech, aby móc skutecznie wykonywać swoje obowiązki. Przede wszystkim, powinna być dobrze zorganizowana i dokładna, bez tego trudno jest odnaleźć i wyeliminować błędy. Ponadto, powinna mieć umiejętności komunikacyjne oraz precyzyjnie formułować myśli i klarownie prezentować informacje. Co więcej, istotnym aspektem jest cierpliwość, aby dostosować się do różnych okoliczności oraz pragnienie poszerzenia swojej wiedzy poprzez serfowanie po Internecie oraz rozwiązywanie problemów napotykanych w toku pracy. Testerka powinna również być kreatywna, ponieważ tworzone produkty cyfrowe są bardzo złożone i techniczne cele muszą zostać osiągane na najlepsze sposoby.

Zapotrzebowanie na testerki manualne

Faktem jest, że testy automatyczne zastępują testy manualne ze względu na ich zdolność do przyspieszenia procesów zapewniania jakości, a tym samym umożliwiają szybsze wprowadzanie produktów na rynek, co zwiększa rolę testerów. Działy IT przywiązują większą wagę do jakości oprogramowania, co zostało zauważone i rozwinięte, dowodząc, jak bardzo polegamy na systemach i dlaczego muszą one być niezawodne. Umiejętności kodowania są obecnie bardzo poszukiwane na rynku pracy, a otwartość na języki programowania pozwala testerom ułatwić pracę i przyspieszyć produkcję. Ważne jest, by pamiętać, że każdy projekt może wykorzystywać inny język, więc elastyczność jest kluczowa, podobnie jak chęć ciągłego uczenia się.

Przyszłość kobiet

Badania pokazują, że IT to jedna z tych branż, które obfitują w zatrudnianie kobiet. Najliczniejsza grupa pań stanowi testerów IT, potwierdzając synonimiczne cechy roli matki i perfekcjonistyczne spojrzenie na szczegóły. Umiejętności analitycznego myślenia i wnikliwość są cechami często spotykanymi w tym zawodzie. Według wielu, szczególnie istotnym aspektem dla sukcesu to do naszych osobistych cech jak precyzyjność i oko do detali. Dziś płeć nie przypisuje sobie szczególnego znaczenia, gdy bierze się pod uwagę stanowiska menedżerskie w branży technologicznej. W XXI wieku, liczy się już tylko kompetencja czy wiedza techniczna, a nie płeć osób zatrudnionych. 

Podsumowanie

Kobiety testerki oprogramowania mają zaszczytne zadanie, wykonując ważną pracę dla firm, które tworzą oprogramowanie. Trudno jest uświadomić sobie skalę ich oddania na każdym poziomie – od testowania najmniejszych drobiazgów do oceny całości. Sprawdzają poprawność wszelkich możliwości i naprawiają błędy, aby uczynić program bardziej skutecznym dla potencjalnych aktorów. Ich entuzjazm zaangażowany w proces powoduje, że profile te są silnie skupione na odpowiedzialności i dostarczaniu wartości w postaci produktu końcowego. Kobiety testerki stały się ważnymi członkami branży i swoim zaangażowaniem pokazały to co najlepsze na swojej pięknej drodze do sukcesu.