Marek H. Kotlarz

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie sprawuje funkcję wiceprezesa ds. finansowych w spółce z branży IT – Toucan Systems sp. z o.o. Pierwszym przedsiębiorstwem w którym pełnił funkcję członka zarządu była założona w 1983 r. wraz z przyjaciółmi Spółdzielnia Pracy Usług Wysokościowych “Świetlik”. Autor książek beletrystycznych (i nie tylko), w tym “Opowiadania z pierwszej połowy” i “Ameryka – stronnicze refleksje”. Publikował artykuły w prasie krajowej i regionalnej, współpracował przy tworzeniu kilku filmów, w tym o kulturze w okresie stanu wojennego “Azyl dla większości” oraz o Jacku Kaczmarskim “Kosmopolak”. W swoim życiorysie za najważniejsze uważa członkostwo od roku 1981 w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów i związaną z tym działalność wydawniczą, kontynuowaną także w podziemiu w okresie stanu wojennego oraz współudział, na zaproszenie ówczesnego wojewody gdańskiego, Macieja Płażyńskiego, w pierwszych procesach prywatyzacyjnych na początku lat dziewięćdziesiątych.