Joanna Cymkiewicz

Na co dzień zajmuje się projektowaniem interfejsów. Kładzie nacisk na projektowanie niewykluczające, które uwzględnia nie tylko niepełnosprawności psychofizyczne użytkowników końcowych, ale również kontekst użycia, który sam w sobie może stawiać ograniczenia. Konsultuje projekty z zakresu budowania interfejsów i użyteczności. Wierzy, że słowa mają moc, a wiedzą należy się dzielić.