Aleksandra Drozd

Customer Journey Lead w Socjomanii. Ekspert w dziedzinie customer experience, wdrażania innowacji, tworzeniu strategii e-Commerce, podejścia omnikanałowego. Odpowiedzialna za projektowanie procesów rozwojowych, facylitację warsztatów z zakresu Design Thinking, Service Design. Wielokrotna prelegentka w ramach Samsung European Digital Forums. Absolwentka studiów podyplomowych ukończonych z wyróżnieniem z zakresu zarządzania innowacją – Design Management (SWPS). Doświadczenie zdobywała w ramach 5 letniej pracy w Samsung Electronics Polska gdzie była odpowiedzialna za projektowanie i wdrażanie innowacyjnych strategii o zakresie krajowym, jak i międzynarodowym. Kierowała pracą zespołów rozproszonych na całym świecie : USA, Indie, Korea Południowa, Wielka Brytania. Partycypowała w globalnym projekcie Samsung Global B2C Online Business Transformation Program.