Newsletter to list, a nie choinka. Mniej znaczy więcej, czyli dobre praktyki piśmiennictwa

Newsletter to list, a nie choinka. Mniej znaczy więcej, czyli dobre praktyki piśmiennictwa

Wysyłamy pisanie Kiedyś pisanie listów nie było zwyczajnym, codziennym zajęciem. Epistolografia, termin pochodzący od greckich słów epistello (wysyłam) i grapho (piszę), pokazuje początki rozwoju piśmiennictwa epistolarnego. O epistolografii mówi się do dziś, że jest sztuką, czyli praktyką opartą na pewnych…