Wszystko jest obiektem #. Rzecz o Pythonie .

Wszystko jest obiektem #. Rzecz o Pythonie .

Rzecz o Pythonie  Zasady w programowaniu zawsze są takie same – zawsze mamy zmienne, pętle, instrukcje warunkowe. Język programowania to tylko narzędzie do komunikacji z komputerem. Wydawane mu polecenia, dzięki ogromnemu postępowi technologicznemu coraz bardziej wydajnych podzespołów, wykonuje w mniej…