To, czego na froncie nie widać — czyli testowanie RESTful API.

To, czego na froncie nie widać — czyli testowanie RESTful API.

API, zwane także Application Programming Interface, stanowi niezwykle istotny element we współczesnych aplikacjach komputerowych. To kluczowy składnik, który umożliwia skuteczną komunikację między różnymi modułami oprogramowania oraz zapewnia płynną wymianę danych między różnymi systemami. Aby zilustrować jego funkcję, można porównać je…