Slack

Cena: bezpłatny
www.slack.com

To narzędzie oparte na chmurze, które służy do organizowania i ułatwiania komunikacji pracowników w firmie. Zawiera zestaw narzędzi i usług niezbędnych do pracy zespołowej. Slack pełni rolę komunikatora internetowego, umożliwiającego komunikację tekstową oraz głosową z możliwością wysyłania multimediów..Dzięki sprawnej komunikacji zespoły pracując zdalnie mogą utrzymać pełną produktywność – bez względu na to, gdzie się znajdują. Praca w kanałach umożliwia wszystkim członkom zespołu wspólny widok na postęp projektu i szybkie osiągnięcie zamierzonego celu.