Research Methods and Statistics in Psychology

Autor: Hugh Coolican

Metody badawcze i statystyki w psychologii autorstwa Hugha Coolicana mają już siedem edycji. Książka prezentuje przegląd metod badawczych w psychologii. Dzięki tej łatwiej przejść przez etap badań, analizowania danych oraz pisania raportów. Co więcej, jasno spisane w niej zostały wywiady, obserwacje, testy psychologiczne, analizy, które będą pomocą w poznaniu użytkownika i uporządkowaniu wiedzy na jego temat oraz na temat tego, jak korzysta z produktu. Każdy rozdział posiada słowniczek oraz kluczowe terminy i nowo zintegrowane ćwiczenia, zapewniające zrozumienie kluczowych pojęć.