Ranking Najlepszych Kursów Java w Polsce: Top 5 dla Developerów

Odkryj fascynujący świat programowania w języku Java dzięki wsparciu czołowych instytucji edukacyjnych! W dzisiejszych czasach, dzięki dostępowi do wiedzy online, nauka staje się bardziej dostępna niż kiedykolwiek wcześniej. W tym artykule omówimy pięć wiodących placówek edukacyjnych, które są prawdziwymi ekspertami w nauce programowania w języku Java.

Analiza różnych ścieżek edukacyjnych

Nasza analiza opiera się na ofertach dostępnych na stronach tych instytucji. W podsumowaniu uwzględniliśmy najwyższe dostępne pakiety kursów. Poniżej znajdziesz przegląd i analizę pięciu instytucji, które oferują programy związane z nauką języka Java. Bez względu na Twój poziom doświadczenia, te placówki umożliwią Ci zdobycie solidnych fundamentów do wejścia w świat programowania.

Przygotuj się na sukces

Jeśli zastanawiasz się, jak rozpocząć swoją przygodę z programowaniem w języku Java, nasz przewodnik dostarczy Ci cennych informacji, abyś mógł dokonać świadomej decyzji i osiągnąć sukcesy w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie.

1. Digital Master Institute

digitalmasterinstitute.com/java-backend-developer

Program Java Backend Developer with Frontend & AEM Foundation w Digital Master Institute to wyjątkowy kierunek edukacyjny, który różni się od standardowych kursów i bootcampów. To nie tylko zajęcia, to pełna edukacja wspierana przez sztuczną inteligencję na dedykowanej platformie Silicon Classes. Podejście w Instytucie jest holistyczne i skoncentrowane na studentach, dostosowane do ich potrzeb, co zapewnia wartość dydaktyczną, motywacyjną i rozwijającą, nawet po zakończeniu kierunku.

Benefity:

 • Certyfikat Ukończenia: Kierunek w wersji PROFESSIONAL umożliwia zdobycie umiejętności od podstaw na poziomie Mid/Regular. Po ukończeniu kierunku, student otrzymuje certyfikat zdobycia zawodu.
 • Sposób Nauki: Nauka na platformie edukacyjnej Silicon Classes – dedykowana platforma, wspierana jest przez AI, na której umieszczone są wszystkie materiały edukacyjne i wideo. Za jej pośrednictwem odbywa się cała komunikacja, wsparcie w rozwoju kompetencji. Dzięki platformie możliwy jest sposób oceny zgodny z Uniwersytetami w USA, co przygotowuje do pracy w międzynarodowym środowisku.
 • Mentoring: Wsparcie indywidualne przez cały okres nauki, bez konieczności płacenia za dodatkowy mentoring, czy podliczania godzin. Instytut zapewnia tyle konsultacji ile potrzebujesz. Celem jest wspieranie Twojej edukacji tak, aby jej poziom był znacznie wyższy niż możliwy do osiągnięcia w innym miejscu. Mentor jest dostępny za pomocą różnych narzędzi, zarówno wideo, jak i komunikacji pisanej. Dodatkowo uczestnikom przysługują Indywidualne konsultacje powykonawcze.
 • Finansowanie: Finansowanie transzowe 0% i bez sprawdzania BIK, umorzenie kosztów do 25%, raty 0%, zniżki, stypendium. 
 • Czas Trwania: 28 tygodni dla programu Professional, 16 dla programu Fundamental.
 • Tryb Nauki: Tryb zaoczny (sesje na żywo w soboty od 10:00-15:00).
 • Wejście w zawód: Gwarancja zatrudnienia lub zwrot pieniędzy, zapewniająca spokój o przyszłość zawodową w Projekt praca gwarantowana lub zwrot pieniędzy: Projekt ten polega na otoczeniu opieką kandydata przez specjalistów HR Instytutu, tak aby ten w czasie najkrótszym jak tylko to możliwe otrzymał propozycję pracy. Uczestnicy Projektu Praca Gwarantowana mają do dyspozycji konsultacje HR, otrzymują wyselekcjonowane oferty pracy na które aplikują, po rozmowie rekrutacyjnej zbierany jest feedback i dokonywana analiza. W przypadku konieczności podniesienia kompetencji zarówno miękkich, jak i twardych, organizowane są indywidualne konsultacje, mentoringi i szkolenia z odpowiednimi specjalistami. W przypadku nieotrzymania pracy w określonym terminie, uczestnik programu otrzymuje zwrot pieniędzy. 
 • Wsparcie HR: Wsparcie do 12 miesięcy po ukończeniu kierunku. Nielimitowane konsultacje ze specjalistami HR, praca nad CV, profilem Linkedin i portfolio.
 • Portfolio: Po ukończeniu kierunku 2-8 projektów w portfolio 
 • Środowisko Scrum: Proces nauczania prowadzony w modelu Agile SCRUM, umożliwiający efektywną pracę zdalną w zespołach cross-funkcyjnych. Oczekiwania wobec kandydatów wciąż rosną. W ogłoszeniach z pracą znajdują się coraz bardziej wyśrubowane wymagania co do lat pracy. To najbardziej standardowy sposób mierzenia doświadczenia kandydata. Instytut, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom wprowadził nauczanie spójne z metodykami pracy Agile SCRUM przyjętymi z największych firmach IT.  Dzięki temu kandydat jest perfekcyjnie przygotowany do współpracy zdalnej w zespole cross-funkcyjnym zwinnym.
 • Dodatkowe Bonusy:
  • Stypendia dla zdolnych i sumiennych: W trakcie nauki można wnioskować do Instytutu o stypendium, które wynieść może do 2.000 zł miesięcznie. 
  • Sposób oceny spójny z uniwersytetami w USA: Ocena opisowa i procentowe odniesienie na tle zespołu i grupy, to rozwiązanie zaczerpnięte wprost uniwersytetów USA. Takie podejście przygotowuje do pracy w międzynarodowym środowisku na całym świecie. W Instytucie to naturalny element całego procesu dydaktycznego, który motywuje Cię do osiągania lepszych wyników.
  • Dbałość o dostępność! Materiały dydaktyczne Instytutu są Accessible: Dbając o zagwarantowanie równych możliwości rozwoju zawodowego osobom z niepełnosprawnościami, Instytut wdrożył szereg działań mających na celu minimalizowanie barier, na jakie często stawiane są przed takimi osobami. Szeroko Rozumiana przez Instytut dostępność przejawia się zarówno na polu dostosowania oprogramowania, materiałów dydaktycznych, strony internetowej, jak i w przestrzeni wsparcia procesu dydaktycznego i certyfikacyjnego.
  • Wyrównywanie szans – Program eduBallance
  • Hackathony cross-funkcyjne: Stanowią część procesu dydaktycznego, to absolutna nową na rynku. Ich sposób realizacji opracowany przez Instytut, oparty jest o pełne doświadczenie zawodowe pozwalające dogłębnie zrozumieć swoją rolę w zespole IT. Wszystko to po to, aby doświadczenie zawodowe absolwentów Instytutu, było najpełniejsze z dostępnych na rynku szkoleniowym.
  • Sztuczna inteligencja wspierająca proces nauki: Sztuczna inteligencja jest przyszłością ludzkości. Implementowanie jej do wszystkich miejsc, tam gdzie może przyspieszyć zautomatyzować lub też przeanalizować czynności operując dużą ilością danych jest w dzisiejszych czasach absolutnym minimum jakie muszą spełniać nowoczesne narzędzia IT. Zaadaptowanie jej w do edukacji czyni proces dydaktyczny skupiony na motywacji, a opracowany przez AI profil behawioralny studenta ukierunkowuje proces rekrutacyjny. Dodatkowo AI pozwala na precyzyjną pracę nad swoimi słabszymi stronami, dzięki czemu sukces przychodzi znacznie szybciej.
  • Nest IT Pre Work HUB: Unikalna przestrzeń do zdobywania i podnoszenia kompetencji zawodowych na poziom zdecydowanie wykraczający poza oczekiwania rynku poprzez zaawansowane projekty naukowo-badawcze oraz praktykę, wzbogacając tym samym portfolio
  • English in IT: Dzięki współpracy ze szkołą językową przeanalizujesz swój poziom języka oraz dowiesz się w czym możesz być jeszcze lepszy.
  • Zniżki i wejściówki na konferencję i wydarzenia: Uczestnictwo w konferencjach stanowi bowiem świetną okazję do tego aby nawiązać kontakty branżowe, zaistnieć w środowisku, pokazać przyszłemu pracodawcy,  Z tytułu współpracy Enjoy IT Magazine, wszystkimi największymi konferencjami i wydarzeniami w Polsce odbywającymi się w branży IT, studenci instytutu otrzymują możliwość bezpłatnego uczestnictwa ww. wydarzeniach lub otrzymania indywidualnych zniżek.

2. Kodilla

kodilla.com/pl/bootcamp/java?type=jdp

Benefity:

 • Certyfikat Ukończenia:  Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu 
 • Sposób Nauki: Dedykowany panel edukacyjny
 • Mentoring: Uczestnicy mają możliwość komunikacji z mentorem poprzez dedykowaną sekcję do wysyłki zadań oraz komunikator grupowy. Na komunikatorze online uczestnicy mają dostęp do mentora oraz innych kursantów, co umożliwia uzyskanie pomocy online poprzez publiczne pytania i odpowiedzi. Mentorzy są dostępni w godzinach 9:00-19:00. W tygodniu przysługuje 1 spotkanie wideo 1:1 z mentorem. 
 • Finansowanie: Płatność jednorazowa i raty w banku
 • Czas Trwania: Kurs trwa od 6 do 8 miesięcy, 
 • Tryb Nauki: Zdalnie 
 • Wejście w zawód: program gwarancji pracy oferuje dodatkowe korzyści, takie jak próbne rozmowy rekrutacyjne z szczegółowym feedbackiem, wsparcie w poszukiwaniu pracy przez 6 miesięcy po ukończeniu szkolenia oraz przesyłanie konkretnych ofert pracy przez Doradcę HR. 
 • Wsparcie HR: Kurs obejmuje także wsparcie z zakresu przygotowania do kariery zawodowej, w tym pomoc w tworzeniu CV, aktualizacji profilu na LinkedIn oraz wskazówki dotyczące poszukiwania pracy po zakończeniu szkolenia.
 • Portfolio: Uczestnicy pracują nad praktycznymi projektami, które mogą dodać do portfolio.
 • Środowisko Scrum: brak informacji
 • Dodatkowe Bonusy warte uwagi: 
  • Urlop od nauki: Uczestnicy mają możliwość wzięcia trzech dwutygodniowych urlopów w trakcie szkolenia, co pozwala na odpoczynek lub utrwalenie materiału.
  • Dodatkowe tygodnie z mentorem: Istnieje opcja dodatkowych tygodni z mentorem, co umożliwia jeszcze głębsze zrozumienie i opanowanie materiału.
  • Dostęp do materiałów: Uczestnicy mają dostęp do materiałów edukacyjnych przez okres aż do 90 dni po zakończeniu szkolenia. To pozwala na ponowne przeglądanie materiałów i utrwalenie wiedzy.

3. Coderslab

coderslab.pl/pl/javascript-developer-react

Benefity: 

 • Certyfikat Ukończenia: po ukończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat kompetencji
 • Sposób Nauki: zajęcia online odbywają się w wirtualnej Klasie, a nauka własna z wykorzystaniem platformy e-learningowej
 • Mentoring:Mentor monitoruje postępy, motywuje do pracy i pomaga w razie pytań.
 • Finansowanie: płatność jednorazowa oraz płatność ratalna, 4 raty udzielane przez CodersLab 
 • Czas Trwania: 9 lub 32 tygodnie 
 • Tryb Nauki:  dzienny (trwa od poniedziałku do piątku, w godzinach (9:00-17:00), weekendowy (co dwa tygodnie sobota-niedziela w godzinach 9:00-17:00)
 • Wejście w zawód: Pakiet Pewna praca obejmuje wsparcie HR w IT. W pakiecie regularnie otrzymywane są rekomendacje ofert pracy. Rekomendacje ofert w pakiecie “Pewna praca”
 • Wsparcie HR: Przygotowanie CV z Doradcą Kariery, próbna rozmowa rekrutacyjna z HR, próbna rozmowa techniczna z Mentorem IT
 • Portfolio: W trakcie kursu realizujesz projekty, które możesz umieścić w portfolio
 • Środowisko Scrum: udział w kursie z metodologii Scrum kończącym się międzynarodowym certyfikatem
 • Dodatkowe Bonusy:
  • Gwarancja satysfakcji: swobodny dostęp do wiedzy i zadań – także po kursie. Możesz wracać samodzielnie do materiału lub powtórzyć moduł z inną grupą kursantów. 

4. Software Development Academy

sdacademy.pl/kursy/java

Benefity

 • Certyfikat Ukończenia: po ukończeniu szkolenia kursant otrzymuje certyfikat kompetencji
 • Sposób Nauki: program nauczania odbywa się autorską metodyką SDA in IT, gdzie teoria jest równa praktyce. Praca odbywa się w 20 osobowych zespołach podzielonych na mniejsze zespoły, wspólnie pracują nad konkretnymi zadaniami.
 • Mentoring:  w pakiecie rozszerzonym, kursant ma 3 h indywidualnych konsultacji z trenerem
 • Finansowanie: płatność jednorazowa oraz płatność ratalna (3 raty)
 • Czas Trwania: 322 h
 • Tryb Nauki: wieczorowy (trwa od poniedziałku do czwartku, w godzinach 17:30-21:00), weekendowy (sobota-niedziela w godzinach 9:00-16:00)
 • Praca: W każdym tygodniu po zakończeniu kursu kursanci otrzymują oferty pracy, na którą należy zaaplikować
 • Wsparcie zawodowe: stworzysz CV i wizerunek w serwisie Linkedin. Przejdziesz symulację rozmowy kwalifikacyjnej z pomocą trenera, aby zbudować pewność siebie. Po zakończeniu kursu otrzymasz pakiet zadań rozwojowych od doradcy kariery.
 • Portfolio: podczas kursu realizowane są projekty, które można umieścić w portfolio.
 • Środowisko Scrum: 6 godzin szkolenia, zaplanowane w harmonogramie dla wybranego pakietu.
 • Dodatkowe Bonusy:
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: otrzymasz przy minimalnej frekwencji 60%
  • Strefa Kursanta: miejsce, w którym znajdziesz informacje organizacyjne, harmonogram, bibliotekę SDA i materiały szkoleniowe
  • Szkolenie wideo z aplikacji ASANA
  • English in IT: półgodzinne konsultacje z zakresu języka angielskiego w pakiecie gwarancja pracy

5. Infoshare Academy

infoshareacademy.com/kurs/bootcamp-java/

Benefity:

 • Certyfikat Ukończenia: kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu. Wydawany kursantom, którzy ukończą kurs i pomyślnie zdadzą egzamin.
 • Sposób Nauki: nauka odbywa się jako cykl zajęć w grupie. Spotkania realizowane są na żywo w formie zdalnej. Zajęcia prowadzone są przez trenerów, praktyków. Komunikacja odbywa się w wirtualnej klasie na Slacku. Każdy student otrzymuje materiały szkoleniowe oraz prework, aby poznać podstawowe zagadnienia. Po każdym bloku weryfikacja wiedzy, dzięki testom.
 • Mentoring: 4h indywidualny mentoring technologiczny z trenerem, który student może wykorzystać na pytania, wskazówki luz zrealizować indywidualny projekt. Dodatkowo w trakcie całego kursu – trener wspierający, który czuwa nad jakością i przebiegiem zajęć.
 • Finansowanie: płatność jednorazowa, raty PayU, nieoprocentowane pożyczki, dofinansowania 
 • Czas Trwania: około 8 miesięcy
 • Tryb Nauki: weekendowy (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 15:00-21:00)
 • Praca: podczas bootcampu i po jego zakończeniu kursant ma dostęp do ofert pracy i ofert stażowych firm partnerskich. Najlepsi mogą liczyć na polecenie w otwartych procesach rekrutacyjnych. 
 • Wsparcie zawodowe: kursant otrzyma zadania rozwojowe od doradcy kariery, dopracuje CV i profil Linkedin, przejdzie symulację rozmowy rekrutacyjnej i otrzyma 2h Job Coaching po zakończeniu kursu.
 • Portfolio: uczestnicy w ramach kursu, pod okiem trenera przygotują swój pierwszy projekt do portfolio.
 • Środowisko Scrum: kursanci poznają zasady pracy w metodyce zwinnego zarządzania projektami podczas warsztatu scrum.
 • Dodatkowe Bonusy warte uwagi: 
  • test wstępny przed bootcampem Java
  • dostęp do zamkniętej grupy na Slack, przydatne newsy, informacje o stażach juniorskich 
  • kurs ChatGPT i Prompt Engineering, podczas którego kursanci dowiedzą się, jak skutecznie wykorzystać te narzędzia

Jeśli zastanawiasz się, jak zacząć swoją przygodę z programowaniem w języku Java, ten przewodnik pomoże Ci dokonać świadomego wyboru i skieruje Cię na drogę osiągania sukcesów w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie. Rozpocznij fascynującą podróż w świat programowania Java, rozwijając umiejętności, które są obecnie tak cenione na rynku pracy.