Ramki, autolayout, komponenty w Figmie?

Poziom trudności: Łatwy (2/6)

Platforma: MAC/PC

Pobierz Assety

 

Cześć! Być może są jeszcze na świecie designerzy, którzy tworzą strony internetowe w Photoshopie. Jeśli znasz taką osobę, każ jej przestać i pokaż jej poniższy tutorial. Trwa pełnia lata i każda minuta, którą będziesz mógł spędzić w parku czy w lesie zamiast przed komputerem jest na wagę złota. Tak się składa, że jest sposób, byś mógł ich sporo zaoszczędzić. Zatem rozsiądź się wygodnie i zrób coś, co będzie szybkie i przyjemne!

W dzisiejszym tutorialu nauczysz się tego, jak stworzyć button, który automatycznie dopasowuje swoją wielkość do zawartości, jak używać funkcji auto layout, a także jak tworzyć komponenty w Figmie.

Plik źródłowy i materiały pobierzesz z linku/QR kodu zamieszczonego na drugiej stronie. Jeśli natomiast chcesz się zmierzyć sam/sama z projektem, to spróbuj najpierw pobrać tylko same zdjęcia. Oczywiście możesz też pracować na swoich materiałach.

 

Frame’y i auto layout – trochę teorii

Produkty digitalowe są dynamiczne i płynne, a wraz z ich rozwojem, nieraz już u samych podstaw, zmienia się też sam proces ich projektowania. Figma proponuje nowe podejście do grupowania atomów w molekuły i organizmy. Podstawowymi jednostkami podziału są ramki (frames) oraz auto layout.

Frame jest tym samym, czym we wspomnianym już Photoshopie czy Sketchu jest artboard. Odnosząc się już do samego Sketcha, jako narzędzia bardziej odpowiadającego dzisiejszym potrzebom, znajdziesz tam prowadnice (contstraints), dzięki którym określisz zależności między zagnieżdżonymi elementami. Możesz zmieniać ich rozmiar, tło. Jednak w odróżnieniu do Sketcha, gdzie artboard jest najwyższą i niepodzielną instancją, frame’y możesz również zagnieżdżać w sobie. W efekcie otrzymasz zagnieżdżony element, zależny od elementu wyższego, w którym możesz zagnieździć kolejny element, wobec czego oba będą dziedziczyć rozmiar z najwyższego rangą elementu. Frame jest podstawową przestrzenią roboczą w Figmie – aby go stworzyć, wybierz z górnego paska narzędzi Frame lub użyj skrótu klawiaturowego [F].

auto layout jest szczególnym przypadkiem frame’a. W tym przypadku następuje odwrócenie ról: to zagnieżdżony element steruje obiektem nadrzędnym. Innymi słowy: to zawartość decyduje o wielkości elementu. Wyobraź sobie przycisk, którego musisz użyć dwa razy, za każdym razem z innym tekstem: „W lesie” i „Nad morzem”. Jeśli zastosujesz tu zwykły frame, trzeba będzie ręcznie dostosować szerokość (inaczej tekst złamie się do następnej linijki). Z auto layoutem przycisk sam dopasuje swoją szerokość do tekstu. Dodatkowo „zadba” automatycznie o utrzymanie nadanego mu wewnętrznego marginesu.

Elementy połączone w auto layout mogą być ułożone wertykalnie lub horyzontalnie – w łatwy sposób określisz odległość między nimi. W całości zaś tworzą ramkę, która może mieć wspólny padding (przestrzeń wokół danego elementu), może zależeć od zawartości, może też wchodzić w relacje z klasycznym frame’em. Oczywiście auto layout możesz zagnieżdżać w kolejnym auto layoucie, dzięki czemu w prosty sposób zbudujesz np. menu.

auto layout możesz dodać dla każdego elementu lub grupy elementów (automatycznie staną się również wtedy frame’em) przez skrót klawiaturowy Shift+A lub wybierając z menu górnego Obiekt – Dodaj auto layout (Object – Add auto layout). W każdym momencie możesz go edytować w kolumnie Design, sterując jego paddingiem, sposobem dystrybucji elementów, szerokością, wypełnieniem, obrysem i zaokrągleniem.

Komponenty w Figmie

Podobnie, jak symbole w Sketchu czy komponenty w Adobe XD, komponenty (components) w Figmie tworzy się, jeśli projektujesz element, który będzie powtarzany w projekcie. Możesz go utworzyć z każdej warstwy, grupy, frame’a czy auto layoutu poprzez naciśnięcie skrótu klawiszowego Ctrl/Cmnd + Alt + K, wybierając z menu głównego pozycję w menu Obiekt – Stwórz komponent (Object – create component) lub używając skrótu z paska narzędzi. Komponent stworzy się dokładnie na tej samej stronie, na której jesteś (w przeciwieństwie do np. Sketcha, gdzie są one automatycznie przenoszone do podstrony Symbole (Symbols). Dostęp do wszystkich komponentów w dokumencie możesz uzyskać dodatkowo przez kartę Biblioteka (Assets), która zlokalizowana jest tuż obok karty Warstwy (Layers). 

 

Projektowanie: strona kategorii portalu turystycznego na iPada

Zacznij od narysowania ramki (frame) o wymiarach 834 x 1194 px. Możesz też narysować ramkę o dowolnym rozmiarze, a następnie wybrać na karcie Design przycisk Frame i wyszukać z predefiniowanych rozmiarów iPad Pro 11’’.

 • Nagłówek strony i twój pierwszy auto layout

Nagłówek dla iPada będzie składał się wyłącznie z przycisku menu. W tym celu, obok swojej pustej ramki, gdzie zaraz znajdzie się projekt, narysuj linię [L] o długości 16 px. Zaznacz ją i na karcie Design wybierz Kontur (Stroke) i określ jego kolor na #FFFFFF, grubość 2 px. Po kliknięciu w przycisk więcej obok właściwości konturu dookreśl jego właściwości, wybierając zaokrąglenie.

Teraz kliknij w linię prawym przyciskiem i wybierz Obrysuj kontur (Outline stroke), by spłaszczyć obiekt i jego obrys w jedną całość.

Trzymając alt/Opt skopiuj obiekt, zaznacz kolejny raz i powtórz operację, tak by w sumie uzyskać trzy linie. Możesz to samo zrobić, oczywiście, klikając ctrl/cmnd+C i ctrl/cmnd+V. Zaznacz wszystkie trzy linie i utwórz swój pierwszy auto layout, klikając shift+A, wybierając tę opcję z górnego paska menu lub wybierając z karty Design + w sekcji auto layout.

Teraz na karcie Design ustaw:

 • zaokrąglenie rogów na 400 px,
 • wertykalny sposób dystrybucji elementów (ikona strzałki w dół w sekcji Auto layout),
 • margines między elementami na 4 px,
 • padding całej grupy na 12 px,
 • wypełnienie w kolorze #000000.

W każdym momencie możesz wrócić zarówno do ustawień samych linii, jak też auto layoutu. Nazwij utworzony auto layout „hamburger menu”.

 • Zagnieżdżanie ramek

Zaznacz swój „hamburger menu”. Teraz wystarczy, że go przeciągniesz na ramkę o nazwie iPad Pro 11’’ i obiekt zostanie automatycznie zagnieżdżony w Twojej głównej przestrzeni w projekcie. Na karcie z warstwami zobaczysz, że jest on niżej w strukturze drzewa warstw. Od teraz jest on zależny od obiektu wyższego rzędu pod kątem położenia. Możesz go ustawić ręcznie lub zmieniając właściwości jego położenia na karcie Design na pozycji 16 px od górnej i lewej krawędzi.

Domknij swoją konstrukcję nagłówka, by ułatwić sobie dalsze projektowanie, poprzez dodanie kolejnej ramki. Zaznacz menu i stwórz kolejną ramkę auto layout Shift + A. Umieść ją w lewym górnym rogu w odległości 0 px od krawędzi ramki iPad Pro 11’’, ustaw margines na 0 px i padding na 16 px. Nazwij tę ramkę „top menu” i ustaw jej szerokość na 1024 px. Teraz masz pewność, że wszystkie elementy, które będziesz umieszczać na stronie nie znajdą się powyżej poziomu menu i łatwiej utrzymasz perfekcyjny pod kątem pikseli design. Wystarczy, że w karcie Design odnajdziesz wypełnienie (fill) i ustawisz kolor tła lub zdjęcie tak, by twój design nabrał charakteru.

 • Komponent „Kategoria Menu”

Wybierz narzędzie tekst [T] i kliknij na ekranie przestrzeni roboczej poza ramką iPad Pro 11’’. Wpisz „#location”. Zmień kolor tekstu na #FFFFFF.

Następnie utwórz auto layout i nadaj mu zaokrąglenie rogów na 16 px, margines wewnętrzny na 0 px, a padding na 8 px. Następnie wypełnienie ustaw na #264653. Nazwij ramkę „item.selected”. Teraz skopiuj ramkę, kopię nazwij „item.default” i zmień kolor wypełnienia na #FFFFFF, a kolor tekstu na #264653. Zaznacz oba elementy i z menu górnego wybierz ikonę komponentu i wybierz Stwórz wiele komponentów (Create multiple components). Właśnie stworzyłeś/stworzyłaś pierwsze komponenty w swoim projekcie!

Skopiuj oba elementy i połącz je w nową ramkę auto layout i nazwij ją „Category Items”. Ustaw sposób dystrybucji na horyzontalny, margines na 8 px, padding lewy i prawy na 16 px, a górny i dolny na 8 px. Masz już główne przyciski filtrowania wyników wyszukiwania, spróbujmy dodać tytuł. Ponownie wybierz narzędzie tekstu i kliknij w dowolną przestrzeń, poza jakąkolwiek dotąd utworzoną ramką. Wpisz „Lokalizacja”, utwórz auto layout z zaznaczonym tekstem, ustaw padding lewy i prawy na 16 px, a górny i dolny na 8 px. Nazwij go „Category Title”. Tekst może mieć taką samą wielkość, jak w przyciskach, ale napisz go np. kapitalikami.

Zaznacz teraz obie ramki: „Category Title” i „Category Items” i połącz je w jeden auto layout. Zaznacz sposób dystrybucji na wertykalny, margines wewnętrzny na 0 px oraz padding na 0 px. Nazwij ramkę „Category Menu” i utwórz z niej komponent.

 • Wracamy do naszego iPada

Masz już komponent top menu w swoim designie, masz też pojedynczy komponent jednej z kategorii. Wróć do niego, zaznacz w nim jeden z przycisków, skopiuj go tak, aby w sumie uzyskać 5 kopii przycisków. Teraz skopiuj cały komponent i wklej go do ramki iPad Pro 11’’. Umieść go tak, by przylegał do nagłówka. Teraz umieść go w auto layoucie. Wybierz sposób dystrybucji poziomy i padding górny oraz dolny 16 px, a lewy i prawy 0 px oraz nadaj tło: #F1FAEE. Skopiuj wewnątrz ramki 2 razy „Category Menu”. Spodziewany efekt poniżej.

Ostatnie prace będą polegać na uzgodnieniu nazw i liczby elementów wewnątrz kategorii. Pierwsza kategoria nosi nazwę „Lokalizacja”, liczba elementów wynosi 5, kolejno: góry, morze, las, na wsi, w mieście. Drugą kategorię zmień na „Rodzaj Miejsca”, liczbę elementów na cztery, a ich nazwy na: hotel, apartament, całe miejsce, pokój. Trzecia to „Zakres Cenowy”, trzy elementy i ich nazwy to: do 100 zł, 100–250 zł, powyżej 250 zł.

 • Komponent „Karta miejsca”

Utwórz kwadrat [R] o wymiarach 322 x 323 px i skopiuj go. Drugi kwadrat zmniejsz do rozmiaru 298 x 299 px i przesuń go na spód. Wyrównaj oba kwadraty do góry i do środka, a następnie połącz je w ramkę (frame) odpowiednim przyciskiem lub skrótem ctrl/cmnd+alt/opt+G. Mniejszy z kwadratów ustaw na wysokości 40 px względem większego, ustaw jego przezroczystość na 70% i dodaj efekt Rozmycie (Blur) na 50. Nazwij ramkę „Place Card” i utwórz z niej komponent.

Wybierz narzędzie Tekst [T] i wpisz fontem wielkości 16 px, o kolorze #FFFFFF i kapitalikami: „Zarezerwuj”. Utwórz auto layout, zaokrąglij rogi do 32, nadaj padding górny i dolny 16 px oraz lewy i prawy 32 px. Nadaj kolor ramce: #E76F51 i nazwij ją „book.button”. Na koniec utwórz komponent i skopiuj go, a następnie wklej do ramki „Place Card” w pozycji wyśrodkowanej, 16 px od dolnej krawędzi.

Ponownie wybierz narzędzie Tekst [T] o wielkości 12 px, boldem, w kolorze: #264653 i napisz „#price”. Utwórz auto layout, nadaj zaokrąglenie rogów na 300, padding 8 px i wypełnienie w kolorze #FFFFFF. Potrzebujesz jeszcze jednego tekstu: „#placename”. Wielkość 12 px regularem, kolor #FFFFFF, auto layout z paddingiem 8 px bez wypełnienia. Nazwij ramkę „#placename”. Ostatnią operacją będzie połączenie tych dwóch ramek („#price” oraz „#placename”) w jeden auto layout. Nazwij go „#details”. Umieść w rogu karty miejsca („Place Card”) oddalony o 16 px od każdej krawędzi. Poniżej oczekiwany widok.

Cały komponent „Place Card” skopiuj do ramki iPad Pro 11’’ pod menu kategorii.

Zduplikuj kartę dwukrotnie, aby między nimi było 16 px odległości, tyle samo od krawędzi ramki iPad Pro 11’’.

 • Wklejanie zdjęć do projektu

Wybierz narzędzie Umieść zdjęcie Ctrl/Cmnd + Shift + K i wybierz jedno z pobranych do projektu zdjęć. Wklej je do ramki głównej oraz do drugiej ramki, której nadawałeś/nadawałaś przezroczystość i rozmycie z- nadasz dzięki temu cień swoim kartom. Powtórz operację trzykrotnie. W miejscach zarezerwowanych dla tekstów wpisz ceny i nazwy miejsc.

Wskazówka

Jeśli przyciski wydają się za duże, możesz wrócić do komponentu przez kliknięcie prawym przyciskiem w „Zarezerwuj” i wybranie opcji Idź do komponentu (Go to component). Tam zmniejsz rozmiar fontu lub padding i obserwuj na żywo wprowadzane zmiany.

Gratulacje! Ukończyłeś/ukończyłaś tutorial, możesz teraz zmniejszyć wysokość ramki iPad Pro 11’’, aby dopasować go do zawartości lub zrobić kolejne karty.