Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research

Pozycja stanowi praktyczny przewodnik dotyczący statystyk przy rozwiązywaniu problemów ilościowych w badaniach z użytkownikami. To doskonała pozycja wprowadzająca dla projektantów UX i menedżerów produktu. Obecnie jednym z największych wyzwań dla  projektantów jest używanie liczb do mierzenia doświadczenia użytkownika i ustawiania wskaźników wydajności dla firmy. Książka omawia sposoby kwantyfikacji badań użytkowników, a każdy rozdział kończy się listą kluczowych punktów i odniesień. Zawiera zestaw problemów i odpowiedzi, które umożliwiają czytelnikom sprawdzenie poziomu zrozumienia materiału. To cenne źródło informacji dla osób zajmujących się mierzeniem zachowania i postaw ludzi podczas interakcji z interfejs

Autorzy: Jeff Sauro, James R. Lewis