Publikacje

Instytut dostarcza szeroki dostęp do fachowej wiedzy oraz wciąż poszerza możliwości rozwoju zawodowego zarówno dla absolwentów jaki mentorów.

Dzięki enjoy IT Magazine, uruchomiona została prosta ścieżka wydawnicza mająca na celu skrócenie formalności związanych z publikacjami dla osób związanych z Instytutem. Podjęcie współpracy gwarantuje pojawienie się publikacji w enjoy IT Magazine.

W przypadku publikacji książkowych oferowane są szczególne warunki wydawnicze zawierające między innymi zwiększony o 50% budżet promocyjny publikacji, zwiększony o 50% budżet przeznaczony na zwrot kosztów powstałych w wyniku produkcji utworu (zakup licencji, oprogramowania, książek, wykładów, konferencji).

Dodatkowo Instytut gwarantuje współdzielenie własnych kanałów social mediów na których będzie informował i promował we własnych strukturach, publikacje absolwentów i mentorów związanych z Instytutem.

enjoy IT Magazine

UX of Research? Jak rozwój technologii zakłóci proces badawczy w najbliższych latach.

Rozwój technologiczny od zawsze był motorem napędowym wielu zmian. Inicjował nowe nawyki, zachowania i potrzeby. Te z kolei u każdego badacza wywołują konsternację i zaskoczenie, bo „nagle” okazuje się, że ludzie całkowicie przestają mieć znane im dotąd bolączki, a pojawiają się całkowicie nowe problemy, na które […]

UX Cult(ure). Witaj w szóstym kręgu mocy!

Czy każda firma posiada zespół UX-owy lub ma wdrożoną kulturę UX? Czy każde przedsiębiorstwo zna znaczenie user experience? Z całą pewnością mogę stwierdzić, że nie! Nadzieją napawa fakt wzrostu świadomości przedsiębiorstw, że projektowanie zorientowane na użytkownika to kluczowy czynnik prowadzenia biznesu.

Sesje odkrywcze! Czyli poznaj klienta i klienta klienta szybko, tanio i sprawnie.

Doświadczenia użytkownika i głębokie rozumienie jego potrzeb nigdy wcześniej nie były tak istotnym aspektem biznesowym, jak dziś. Postępu wspierana nowymi technologiami a uzupełniana metodykami związanymi z projektowaniem oraz optymalizacją doświadczeń pozwoliła na zbudowanie […]

Automatyzacja zadań. Skrypty powłoki bash/powłoki systemowej UNIX

Niejednokrotnie w pracy czy też w domu skupiamy swoje aktywności przed komputerami. Wiele z naszych zadań to monotonna, często powtarzalna praca. W kółko wykonujemy kilka, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kliknięć w krótkim czasie lub „klepiemy” te same komendy w terminalu.

Wszystko jest obiektem #. Rzecz o Pythonie

Zasady w programowaniu zawsze są takie same – zawsze mamy zmienne, pętle, instrukcje warunkowe. Język programowania to tylko narzędzie do komunikacji z komputerem. Wydawane mu polecenia, dzięki ogromnemu postępowi technologicznemu coraz bardziej wydajnych podzespołów, wykonuje w mniej niż ułamku sekundy.

Visual Scripting on Unreal Engine Blueprints. Programowanie za pomocą bloków

Wielu z nas chciałoby zapewne opanować tajniki programowania, jako niezwykle przydatnej, ale też niełatwej profesji. A co, jeśli da się uczyć stosunkowo przyjemnie, bo wizualnie? Sposób kodowania przy pomocy grafik wydaje się być bardziej przystępny i przyjazny. Może więc rozpocząć przygodę z programowaniem z użyciem bloków, strzałek? Czy to w ogóle możliwe?

Wsparcie skryptowe w środowiskach grafiki 3D. Jak rozpocząć jego naukę?

Grafika 3D – dziś łatwiejsza niż się wydaje Po dynamicznym w ostatnich latach rozwoju programu Blender, będącego darmowym programem do tworzenia grafiki 3D, jego najnowsze wersje uzyskały wyjątkowo przyjazny interfejs, stabilność, lekkość oraz spójność instalacji.

Agile of Agile. Stałe i zmienne elementy procesu realizacji produktów cyfrowych

Na dobre odeszły już z góry zdefiniowane wymagania projektowe i nastał czas nowoczesnych, bardziej elastycznych metodologii rozwoju oprogramowania. Aktualnie jedyną stałą w projekcie jest budżet lub/oraz deadline. Pozostałe elementy ewoluują wraz z postępami prac produktowych. Dlatego też droga do sukcesu usiana jest masą niewiadomych lub […]

Zespoły prawdziwie interdyscyplinarne. Jak świadomie je budować?

Ludzie – to na nich trzeba stawiać. No i na mocne, niezależne zespoły, wyposażone w najlepsze narzędzia! I rzeczywiście chcemy, aby tak było, ale… coś nam zgrzyta. Praca zdaje się iść wolno, a efekty nie powalają. Mamy dobrych specjalistów, pracujemy niby zwinnie, ale coś się nie zgadza.