Przewodnik po kognitywistyce

Autor: Józef Bremer Sj

To obszerny zbiór tekstów pochodzących od najlepszych umysłów w dziedzinie badań nad poznaniem. Połączenie ich wiedzy z zakresu filozofii, lingwistyki, psychologii, neuronauki i informatyki daje unikalny wgląd w procesy poznawcze. To interdyscyplinarne podejście leży u podstaw kognitywistyki, pozwalając badaczom na eksplorację szerokiego zakresu zagadnień ze wszystkich stron, zarówno naturalnych, jak i sztucznych. Czerpanie z tych dziedzin w połączeniu z dowodami empirycznymi daje bezprecedensowy wgląd w to, jak działa nasz mózg i jak poznanie wpływa na zachowanie. Przewodnik z pewnością pomoże czytelnikom lepiej zrozumieć tę dziedzinę jako całość i otworzy nowe drogi dla dalszych badań.