Procesy biznesowe w praktyce. Projektowanie, testowanie i optymalizacja

Autor: Marek Piotrowski

Proces projektowania to zbiór działań oraz wydarzeń, które odbywają się pomiędzy zaistniałym problemem, a momentem jego rozwiązania.  Ale to także projektowanie pozytywnych doświadczeń, które wyróżniają nasz biznes spośród wielu podobnych. Książka autorstwa Marka Piotrowskiego to kompendium wiedzy z zakresu projektowania, testowania i optymalizacji procesów. Pozwala na odkrycie prawdziwych potrzeb ludzi i dopasowanie produktu lub usługi do ich potrzeb. Pokazuje, jak ważne jest przygotowanie merytoryczne oraz zdolności do powiązania praktyki biznesowej ze znajomością odpowiednich narzędzi. Książka przeprowadzi Cię przez wszystkie ważne etapy w procesie projektowym, uwzględniając problemy, z jakimi można spotkać się na co dzień.