Prace badawcze

Wszelkie prace badawcze Instytutu zostały w jednostce badawczo-naukowej o NestIT Pre Work HUB. Jednostka ta odpowiedzialna jest za organizację i realizację projektów naukowo-badawczych, a także za dokumentowanie przebiegu prac zespołów projektowych.

Uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych realizowanych w ramach NestIT HUB, to nie tylko doskonała okazja do zdobywania cennej praktyki. NestIT HUB, to także bardzo intensywny rozwój zawodowy, co bezpośrednio przekłada się na zdobycie wyraźnej przewagi, na coraz bardziej wymagającym, rynku pracy. Obszar działalności NestIT HUB jest również wpisany w program Instytutu, którego celem jest Wsparcie absolwenta aż do momentu otrzymania pracy.

Previous
Next

Źródło: nestIT.pl

NestIT HUB to miejsce łączące naukę z biznesem. Badania społeczne niosą za sobą wysoką wartość i umożliwiają lepsze zrozumienie zachowań człowieka, które często wydają się nieracjonalne i pozbawione logiki. Jako, że misją Instytutu jest lepsze rozumienie potrzeb człowieka — NestIT HUB również skupia się na tożsamych celach. Aby jednak można było właściwie nakreślić potrzeby, należy wcześniej zrozumieć pobudki reakcje człowieka.

To co wyróżnia NestIT HUB od innych ośrodków naukowo-badawczych, to patrzenie na każdy projekt przez pryzmat biznesowy. Oznacza to bowiem, że projekty realizowane pod patronatem Instytutu, a także innych podmiotów partnerskich, muszą ostatecznie wnieść pewną wartość biznesową na rynek przedsiębiorczości. Tak pragmatyczne podejście umożliwia skupienie się na celu i zainteresowanie świata biznesu działalnością zespołów naukowo-badawczych.

Korzyści z badań

 • Sprawdzanie założeń powstałych w procesie projektowym
 • Możliwość poparcia swoich założeń i wniosków faktycznymi badaniami
 • Redesign usługi czy procesu będzie oparty o rzetelne dane, które mogą pomóc przekonać zleceniodawcę do podjęcia odpowiednich kroków
 • Tworzenie produktów i usług lepiej odpowiadających potrzebom i problemom klientów/użytkowników
 • Korzystanie z nowoczesnych rozwiązań technologicznych
 • Lepsze zrozumienie tego jak działa człowiek i co nim kieruje
 • Standardowe metody UXR nie dostarczają często głębokiego zrozumienia problemu, które byłoby
  oparte na psychologii – w przypadku badań przeprowadzanych w HUBie problem ten znika
 • Możliwość wykorzystania uzyskanego wglądu i wyników w innych projektach – otrzymane dane są
  uniwersalne, o ile grupa badana została odpowiednio dobrana

Zespoły badawcze

NestIT HUB zostanie udostępniony Mentorom Instytutu oraz jego absolwentom. Ponadto każdego roku Instytut będzie uruchamiał projekty otwarte, do których będzie można dołączyć na zasadach konkursu. W zależności od projektu i wyzwań przed jakimi zostaje postawiony zespół, jego skład i granulacja specjalistyczna może różnić się od siebie, dlatego że kompetencje oraz ilość członków zespołu dobierana jest adekwatnie do tematyki projektu.

Najczęstsze specjalizacje w projektach to:

 • Experience Designer
 • User Interface Designer
 • User Experience Researcher
 • Frontend Developer
 • Java Backend Developer
 • Quality Assurance Manual Engineer
 • Game Developer
 • Scrum Master

Gratyfikacja

Granty na każdy projekt mogą być fundowane zarówno przez przedsiębiorstwa prywatne, uniwersytety, placówki rządowe jak i pozyskiwane ze środków unijnych, a także innych placówek dydaktycznych. Środki te przeznaczone będą na zakup sprzętu i oprogramowania oraz na wynagrodzenie dla członków zespołu badawczego. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od wielkości zespołu, czasu trwania projektu, a także wielkości grantu.

Sprawozdania z postępów prac zespołu publikowane będą na łamach Product Design Magazine. Ponadto członkowie zespołu badawczego zaproszeni będą do udziału w spotkaniach na żywo w programie internetowym Wetalk, prowadzonym przez Instytut.

Dodatkowym wyróżnieniem dla zespołu, będzie rzetelne przedstawienie ich osiągnięć w formacie obszernego Case Study, pracy badawczej, w formie książki wydawanej przez Iceberg Publishing.

Tabela projektów

LPNazwa projektuOpis skróconyWielkość zespołuData startuCzas trwaniaWysokość grantuSponsorzy
1Kontrola architektury informacji za pomocą mierzenia fiksacji i ścieżek skanowania wzrokuZbadanie rozmieszczenia informacji i kontrola tego czy jest ono zgodne ze schematami ścieżek skanowania oraz fiksacji. Takie podejście stanowi pomoc w procesie wyszukiwania i nawigowania po treściach. Dzięki temu użytkownik lepiej rozumie interfejs i chętniej do niego wraca.4 osoby -80 dni20 000 zł
2Określenie listy elementów rozpraszających użytkowników podczas korzystania z produktu cyfrowegoSprawdzenie czy użytkownicy nie kierują wzroku ku elementom produktu, które nie są pomocne w wykonywaniu czynności wpływających na wypełnienie celu, z którym związane jest korzystanie z danej aplikacji/strony. Określenie z czego może wynikać takie rozproszenie oraz jak je zniwelować.3-4 osoby -60 dni15 000 zł
3Badanie skuteczności przeszukiwania wzrokowegoOkreślenie czy schematy, z których korzysta użytkownik podczas interakcji z produktem, nie wpływają na pogorszenie skuteczności odnajdywania potrzebnych informacji. Odnalezienie przyczyn potencjalnych problemów na podstawie analizy ścieżek skanowania wzrokowego.3 osoby -60 dni12 000 zł
4Określenie mikrosakkad oraz analiza wpływu widzenia peryferyjnego na odbiór bodźcaBodźce znajdujące się na peryferiach pola wzrokowego nie są odbierane świadomie przez użytkownika, ale wpływają na jego wrażenia oraz emocje. Szczególną uwagę należy zwrócić tutaj na elementy ruchome pojawiające się na krańcowych obszarach pola widzenia.4-5 osób -90 dni23 000 zł
5Antysakkady - od czego użytkownicy odwracają wzrokSprawdzenie czy i od jakich elementów produktu użytkownicy odwracają wzrok. Zbadanie potencjalnych przyczyn reakcji jaką jest ucieczka wzrokiem oraz analiza mająca na celu zniwelowanie takich reakcji bądź wykorzystanie ich w procesie projektowania.3-4 osoby -90 dni20 000 zł
6Kontrola czasu fiksacji wzroku na wybranych elementach interfejsuOkreślenie na jakie elementy użytkownicy zwracają największą uwagę oraz wykorzystanie tej wiedzy do poprawy ich doświadczenia związanego z produktem cyfrowym.3 osoby -60 dni10 000 zł
7Walidacja projektu produktu cyfrowego poprzez zbadanie, które elementy przykuwają wzrokZbadanie czy interfejs jest zaprojektowany w sposób, który ułatwia korzystanie z produktu, czy raczej pojawiają się w nim elementy, które należy przeprojektować w celu stworzenia produktu zgodnego z założeniami User-Centered Design.3 osoby -60 dni10 000 zł