Online Teaching At Its Best

Autorzy: Ludwika A. Goodson, Linda B. Nilson

Książka “Online Teaching at Its Best” oferuje rozwiązanie dla tych, którzy chcą wprowadzić do swoich praktyk nauczania online najnowocześniejsze metody projektowania instrukcji i badań nad uczeniem się. Książka pokazuje, jak wykorzystanie zasad kognitywistyki może pomóc w uczynieniu online, będąc bardziej efektywnymi i zaangażowanymi. Od badania roli emocji w procesie uczenia się, do opracowywania strategii, zwiększania motywacji.

Książka “Online Teaching At Its Best” dostarcza cennych informacji dla nauczycieli, którzy chcą podnieść jakość nauczania online. Łącząc pedagogikę z naukami kognitywnymi, książka ta prezentuje kompleksowe podejście do poprawy doświadczenia uczenia się online zarówno dla prowadzących, jak i studentów.