Określenie mikrosakkad oraz analiza wpływu widzenia peryferyjnego na odbiór bodźca

Nadzór merytoryczny

Sponsor generalny projektu

Teza

Część bodźców jest przetwarzana przez użytkowników w sposób nieświadomy. Wpływają one jednak na wrażenia związane z produktem. Detekcja mikrosakkad i ich analiza może dać informacje o sposobie postrzegania elementów produktu (ze szczególnym uwzględnieniem wpływu bodźców znajdujących się na peryferiach pola widzenia).

Kluczowe obszary

  • Eyetracking
  • Projekt na 4-5 osoby

Opis

Choć badania związane z eye-trackingiem skupiają się zazwyczaj na punktach fiksacji wzroku to lepsze rozpoznanie schematu ruchów jakim są mikrosakkady pozwala na zrozumienie w jaki sposób potencjalnie niepozorne elementy interfejsu mogą wpłynąć na odbiór produktu. Szczególnie istotne mogą być tutaj peryferia pola wzrokowego, gdyż są one szczególnie wrażliwe na percepcję ruchu i choć widzenie w tym obszarze nie jest widzeniem ostrym to pozyskane w ten sposób informacje prowadzą do nieuświadamianych przez badanego zmian w sposobie odbioru wrażeń wizualnych. Proponowany projekt badawczy umożliwia głębsze wejście w zrozumienie tego jak użytkownicy postrzegają produkt/usługę a w związku z tym może doprowadzić do tworzenia interfejsów, które wykluczają wszelkie dekoncentrujące elementy i tym samym są zadowalające dla najbardziej wymagających klientów. Cały projekt jest zgodny z założeniami User-Centered Design.

Wielkość zespołu

Maksymalna ilość uczestników zespołu wynosi 4 osoby + 1 koordynator projektu

Czas trwania

Czas realizacji projektu przewiduje się na okres 60 dni

Wysokość grantu

30 000 zł

Sponsorzy projektu