Ogniwa perowskitowo-krzemowe

Zespół badaczy z Helmholtz Zentrum w Berlinie ogłosił wyniki swoich badań dotyczących nowego typu tandemowych perowskitowo-krzemowych ogniw słonecznych, które osiągają niezwykle wysoką sprawność generowania energii, wynoszącą ponad 32 procent.

Nowe ogniwa fotowoltaiczne składają się z górnego ogniwa wykonanego z kilku cienkich warstw perowskitu oraz dolnego z krzemu. Zastosowanie szeregu warstw pozwala na filtrowanie różnych barw światła do niższych poziomów i minimalizuje straty elektryczne.

źródło: www.mlodytechnik.pl