Odtworzono płeć, wygląd oraz dietę z gumy do żucia osoby, która żyła….

5700 lat temu. Pierwszy raz w historii udało się wyodrębnić genom z czegoś innego niż kości. Dzięki nowo zastosowanej metodzie będzie można poddać analizie wcześniejsze znaleziska i sprecyzować m.in. nawyki ówczesnych kultur.

źródło: www.nature.com/articles/s41467-019-13549-9.pdf