Observing the User Experience. A Practitioner’s Guide to User Research

Autorzy: Elizabeth Goodman, Mike Kuniavsky, Andrea Moed

Częstym problemem na drodze rozwoju produktu jest różnica w postrzeganiu użytkowników – z perspektywy projektanta i z perspektywy dewelopera. Obserwacja doświadczeń użytkownika pozwala zrozumieć, czego użytkownicy chcą i potrzebują od produktu, a także czy będą mogli korzystać z tego, co zostało stworzone. Proponowana lektura wypełniona jest praktycznymi informacjami. Przedstawia zestaw technik, które pozwalają projektantom i programistom spojrzeć na produkt oczami użytkowników. Książka to cenne źródło informacji dla każdej osoby, której praca wpływa na wrażenia użytkownika końcowego. Zwróćmy na to szczególną uwagę, bo dziś użytkownik został narażony na chaos informacyjny w nowej rzeczywistości i w szczególny sposób musimy poznać jego potrzeby.