Czym jest Instytut?

Digital Master Institute for the Experience Design & Software Development to niepodległa i nowoczesna jednostka dydaktyczno-badawcza, dostarczająca najwyższej jakości naukę zdalną, stanowiącą odpowiedź na potrzeby edukacji 2.0.

O Instytucie

Instytut dostarcza holistycznych doświadczeń dydaktycznych na wielu poziomach. Dba zarówno o metodyki nauczania i aspekty praktycznego zastosowania wiedzy, jak i o spójność zakresu zdobywanej wiedzy na poszczególnych kierunkach i wedle aktualnego zapotrzebowania rynku pracy. Prowadzone przez Instytut projekty naukowo-badawcze oferują absolwentom ciągły rozwój, stanowiący kluczowy aspekt w podnoszeniu kompetencji.

Instytut zapewnia innowacyjny i wszechstronny program nauczania, który pomaga opanować umiejętności cyfrowe niezbędne do osiągnięcia sukcesu w dzisiejszej gospodarce. Celem Instytutu jest pomoc studentom w rozwoju w erze cyfrowej poprzez zapewnienie im umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu. Dzięki nowatorskiemu programowi nauczania studenci zostają wyposażeni w wiedzę i narzędzia z zakresu umiejętności twardych i miękkich, które pozwolą im przekwalifikować, zdobyć pracę i rozwijać się w ciągle zmieniającym się świecie cyfrowym.

Wieloletnie badania prowadzone w ramach obszaru działalności AkademiiUXUI umożliwiły przeformowanie istniejących metodyk dydaktycznych na potrzeby Instytutu, co oznacza wdrożenie wyjątkowo skutecznego systemu nauczania zdalnego. Instytut jako jedyny na rynku oferuje kierunki kształcenia z obszaru IT, których to studenci współpracują ze sobą w cross-funkcyjnych zespołach, doświadczając pracy w symulowanym środowisku organizacji wytwarzającej oprogramowanie.

Tak szerokie doświadczenie edukacyjne pozwala na lepsze zrozumienie zagadnień, właściwe postrzeganie swojej roli w zespole, a także na znacznie szybsze odnalezienie się na rynku pracy.

Metodyczne nauczanie blokowe Experiential Blended Learning, bazujące na sprintach zbudowanych w oparciu o framework eduSCRUM, pozwala studentom na rozwijanie się także w obszarze umiejętności miękkich, co w czasach budowania zespołów współpracujących ze sobą jest jednym z najistotniejszych aspektów rekrutacji pracownika.

Innowacyjny model edukacyjny

Zajęcia warsztatowe prowadzone są na żywo online, materiał dydaktyczny udostępniany jest na Silicon Classes — autorskiej platformie Instytutu — gdzie OpenAI (sztuczna inteligencja) dba o rozwój kompetencji miękkich studentów. Nauka odbywa się indywidualnie, grupowa, a także w zespołach cross-funkcyjnych, w których projektanci, programiści, testerzy i scrum masterzy współpracują ze sobą w trybie takim samym jak w największych firmach IT.
0 lat
Badań i analiz
0 +
Przeanalizowanych przypadków
0 grup
Badawczo-obserwacyjnych
0 +
Konsultacji

Dane pochodzą z badań prowadzonych przez AkademięUXUI na przestrzeni sześciu lat, w wyniku których opracowano nowoczesne i efektywne metodyki nauczania i współpracy zespołów w trybie zdalnym.