New Science of Learning. Cognition, Computers and Collaboration in Education

Autorzy: Myint Swe Khine, Issa M. Saleh

The New Science of Learning: Cognition, Computers and Collaboration in Education zagłębia się w szybko zmieniający się krajobraz współczesnej edukacji. Wraz z rozwojem technologii zmienia się sposób, w jaki uczniowie uzyskują dostęp do informacji i przetwarzają je.

Podczas gdy, media cyfrowe dostarczają ogromnego bogactwa wiedzy przy niskich kosztach i umożliwiają globalne kontakty, mogą również prowadzić do skrócenia czasu uwagi i odizolowania od interakcji twarzą w twarz. Książka przedstawia różne punkty widzenia na temat poznawczych skutków technologii oraz sposobów znalezienia równowagi pomiędzy tradycyjnymi metodami a narzędziami cyfrowymi.

Książka oferuje wgląd w tworzenie efektywnych środowisk uczenia się opartych na współpracy. Lektura ta oferuje cenne wskazówki dotyczące poruszania się w ciągle zmieniającym się świecie edukacji i roli technologii w nauczaniu i uczeniu się.