Neuronauka poznawcza – Jak mózg tworzy umysł

Autor:Piotr Jaśkowski

Neuronauka poznawcza to z pewnością imponująca dziedzina. Trafnie opisuje podtytuł tej książki, Michael S. Gazzanigi, laureat Nagrody Nobla i pionier w tej dziedzinie, zdefiniował neuronaukę poznawczą jako “zrozumienie, jak mózg tworzy umysł”. Ten obszar wiedzy zawiera elementy wielu dyscyplin, w tym neurobiologii, psychologii, matematyki, lingwistyki, fizyki, psychiatrii i wielu innych dziedzin, których podejście do badania umysłu jest z konieczności interdyscyplinarne. W ciągu ostatnich trzech dekad nastąpił gwałtowny rozwój tej dziedziny – jest to wynik nie tylko lepszego zrozumienia poznania, ale także rozwoju zaawansowanych technik neuroobrazowania, które pozwalają nam mierzyć i rejestrować aktywność funkcjonalną w mózgu.