Model edukacyjny

Kierunki zawodowe oferowane przez Instytut zostały opracowane w metodyce Experiential Blended Learning, charakteryzującej się najwyższą skutecznością w nauce zdalnej.

Stworzono unikalne warunki, sprzyjające wysokojakościowej edukacji, co było możliwe dzięki metodycznej analizie sposobów konsumpcji treści przez dzisiejsze społeczeństwo. Zdobywanie wiedzy w Instytucie opiera się na 4 przenikających się filarach: wykładzie, interakcji, praktyce i mentoringowi, przy czym obszar wykładu i interakcji realizowany jest w najbardziej dogodnym i komfortowym momencie dla studenta, co pozwala efektywnie pozyskiwać wiedzę.

Wykład

to zapoznawanie się z atrakcyjnie przygotowanym materiałem, głównie w formie krótkich form wideo, ale połączonych z opracowaniami tekstowymi.

Interakcja

oznacza krótkie quizy cząstkowe oraz testy podsumowujące, które pozwalają sprawdzić znajomość i jakość przyswajanej wiedzy, to także element dydaktyczny.

Ćwiczenia

umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy może nastąpić tylko poprzez dobrze zaprojektowane ćwiczenia, te zaś muszą zawsze podlegać weryfikacji.

Wsparcie

czyli współpraca z doświadczonymi mentorami i wieloletnimi ekspertami w swoich dziedzinach, którzy prowadzą konsultacje indywidualne, a także zajęcia na żywo online.

Odnosząc powyższe założenia do istniejących metod pracy w zespołach IT, Instytut podjął wyzwanie adaptacji metodyki dydaktycznej do scrumowych sposobów pracy. Tak powstała edukacyjna wersja metodyki, nazwana eduSCRUM. 

Instytut łączy to, co najlepsze w środowisku akademickim z pragmatycznym programem nauczania. Absolwenci każdego kierunku mogą bezpłatnie rozwijać się, dołączając do projektów naukowo-badawczych realizowanych, w powołanym przez Instytut, People Experience Hub.

Dzięki platformie Experiential Blended Learningowej sposób nauki dopasowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości czasowych studenta, a to wpływa pozytywnie na tempo nauki. Każda część nowego materiału znajduje zastosowanie w praktyce pod okiem mentora, dzięki czemu studenci zdobywają pełne zrozumienie każdego zagadnienia. Instytut jako jedyny oferuje naukę w autorskiej metodyce eduSCRUM, to przygotowuje studentów do efektywnej pracy w organizacjach wytwarzających oprogramowanie.

Pełne doświadczenie Real Work Experience jest możliwe dzięki jednolitej podstawie programowej dla wszystkich departamentów. Oznacza to, że Instytut, jako pierwszy i jedyny, oferuje kierunki edukacji, które symulują środowisko organizacji wytwarzającej oprogramowanie i aplikacje.

Metodyki i narzędzia dydaktyczne wprowadzone przez Instytut zostały opracowane na podstawie 6 lat badań. Źródłem obserwacji i analiz jest AkademiaUXUI, której rozwój pozwolił na dogłębną analizę potrzeb studentów oraz rynku pracodawców, dlatego można mówić o Data Driven Education.

Trzy departamenty

Kompleksowe doświadczenie edukacyjne jest możliwe dzięki opracowaniu jednolitej podstawy programowej dla wszystkich departamentów tworzących cross funkcyjną strukturę.

Oznacza to, że Instytut jako pierwszy oferuje kierunki edukacji, które symulują środowisko organizacji wytwarzającej aplikacje i oprogramowanie. 

Nauka na każdym kierunku odbywa się początkowo niezależnie, jednak w miarę wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności zadania stają się coraz bardziej złożone i wymagające.

Aby wszyscy studenci mogli doświadczyć w praktyce metodyki SCRUM w zakresie Planning and Estimation, uczestniczyć będą w zbiorowym Hackathonie Online(1) Agile Team, przeznaczonym dla wszystkich departamentów.

Design
Development
Delivery

Objaśnienia


  1. Hackathony realizowane będą poza ustandaryzowanym procesem nauki w terminie podanym przez organizatora.