Mikroroboty powstałe z wody

W wyniku zmieszania ze sobą kropel oleju z wodą i detergentem naukowcy z kilku europejskich krajów, w tym także z Polski, stworzyli pływające mikroroboty, które pobierają energię z różnic temperatury. Dzięki połączeniu tych substancji udało się stworzyć mikrourządzenia, które mogą znaleźć zastosowanie m.in. w badaniach nad bakteriami. Pobierają one energię z pływania i się nią ładują.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl