Mental Models: Aligning Design Strategy with Human Behavior

Autor: Indi Young

Korzystanie z modeli mentalnych pozwala projektantom stworzyć namacalne i realistyczne podejście do projektowania w oparciu o potrzeby użytkowników, motywację i umiejętności. Nie ma jednej metodologii tworzenia idealnego produktu, ale możesz zwiększyć swoje szanse: jednym z najlepszych sposobów jest zrozumienie powodów, dla których użytkownicy robią różne rzeczy. Modele mentalne zapewniają narzędzia, które pomogą ci zrozumieć i zaprojektować udany produkt.