Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence

Autor: Max Tegmark

To niezwykle wnikliwa i pouczająca książka, która zagłębia się w konsekwencje sztucznej inteligencji (SI) dla przyszłości ludzkości. Tegmark przedstawia zrównoważoną i pobudzającą do myślenia analizę niedawnych osiągnięć w dziedzinie SI i jak mają one potencjał przewyższenia ludzkiej inteligencji. Książka porusza istotne pytania dotyczące wpływu SI na różne aspekty naszego życia, takie jak przestępczość, wojna, sprawiedliwość, zatrudnienie i dynamika społeczna. Autor odważnie eksploruje potencjalne przemiany, które SI może przynieść, i skłania czytelników do refleksji nad istotą naszej ludzkości w tej zmieniającej się rzeczywistości.

„Życie 3.0” umożliwia czytelnikom zastanowienie się nad wyborami, przed którymi stajemy, kształtując naszą przyszłość. Jest to lektura obowiązkowa, która zachęca do refleksji nad rodzajem przyszłości, jaką pragniemy stworzyć, i stawia wyzwanie aktywnego uczestnictwa w najważniejszej rozmowie naszych czasów.