Kontrola czasu fiksacji wzroku na wybranych elementach interfejsu

Nadzór merytoryczny

Sponsor generalny projektu

Teza

Czym dłuższy czas trwania fiksacji tym bardziej użytkownik zwraca uwagę na dany element produktu. Jeśli badany fiksuje wzrok na bodźcach, które nie niosą za sobą istotnych informacji związanych z używaniem produktu to utrudni mu to interakcję z nim i może prowadzić do rezygnacji z korzystania z niego.

Kluczowe obszary

  • Eyetracking
  • Projekt na 3 osoby

Opis

Fiksacja wzroku na danym elemencie oznacza, że użytkownik skupia na nim swoją uwagę a tym samym ma szansę na zapamiętanie go i świadome przetworzenie. Jeżeli użytkownicy kierują wzrok na nieodpowiednie elementy mogą oni mieć problemy z korzystaniem z produktu, a co za tym idzie – zrezygnować z niego na rzecz innego, który bardziej odpowiada ich potrzebom. Jednocześnie nie zawsze będą oni w stanie zwerbalizować, z czego wynika taka decyzja. Projekty badawcze z wykorzystaniem eye-trackingu pozwalają znaleźć potencjalne problemy tego typu i tym samym wyeliminować je dostarczając konkretnych danych o tym co należy poprawić w prototypie interfejsu. Jest to sposób wykorzystania nauki i nowych technologii do ulepszenia rozwiązań biznesowych. Tego typu synergia jest konieczna podczas tworzenia nowoczesnych produktów zgodnych z założeniami User-Centered Design oraz metodologią związaną z user experience.

Wielkość zespołu

Maksymalna ilość uczestników zespołu wynosi 2 osoby + 1 koordynator projektu

Czas trwania

Czas realizacji projektu przewiduje się na okres 60 dni

Wysokość grantu

30 000 zł

Sponsorzy projektu