Kontrola architektury informacji za pomocą mierzenia fiksacji i ścieżek skanowania wzroku

Nadzór merytoryczny

Sponsor generalny projektu

Teza

Rozmieszczenie informacji powinno opierać się na schematach związanych z kierunkiem wzroku oraz miejscach, w których badani najczęściej skupiają swoją uwagę - zapewnia dopasowanie architektury informacji do użytkownika, co prowadzi do przyjemniejszych doświadczeń podczas korzystania z produktu.

Kluczowe obszary

  • Eyetracking
  • Architektura informacji
  • Percepcja
  • Analiza danych
  • User-centred design

Opis

Użytkownicy zwracają uwagę na konkretne elementy i miejsca na stronie internetowej oraz w aplikacji. Zależność ta może być związana z budową interfejsu, choć zależy też od innych czynników m.in. tego w jaki sposób działa ludzki zmysł wzroku i jak przetwarzamy informacje wizualne. Umieszczanie ważnych informacji w sposób, który nie odzwierciedla ścieżek skanowania oraz punktów fiksacji ludzi prowadzi do pogorszenia odbioru produktu cyfrowego. Odpowiednia pomoc w procesie wyszukiwania i nawigowania po treściach znajdujących się w produkcie sprawia, że klient lepiej rozumie jak ma wykonywać czynności, które doprowadzą go do celu związanego z używaniem aplikacji/strony internetowej. Zebranie danych i utworzenie na ich podstawie ścieżek skanowania oraz map cieplnych pomoże w ulepszeniu produktu zgodnie z założeniami User-Centered Design. Ważną kwestią jest tutaj uzyskanie obiektywnych danych ilościowych – dostarczają one informacji, których nie dałoby się zebrać stosując standardowe metody UX research.

Wielkość zespołu

Maksymalna ilość uczestników zespołu wynosi 3 osoby + 1 koordynator projektu

Czas trwania

Czas realizacji projektu przewiduje się na okres 75 dni

Wysokość grantu

30 000 zł

Sponsorzy projektu