Design
Department
Natalia Pawłowska
Product Designer

Współtwórca i mentor kierunku

User Experience Researcher
with Data Analysis & Cognitive Science Foundation
Od pięciu lat zajmuję się szeroko pojętym researchem. Byłam członkiem zespołów przeprowadzających badania z zakresu kognitywistyki, psychologii, socjologii oraz biologii. W trakcie tych projektów wykorzystywałam narzędzia takie jak eye-tracking, GSR, VR czy EEG oraz odbyłam szkolenia związane z analizą uzyskanych danych w większości tych technologii.

Podczas studiów magisterskich z kognitywistyki rozwijałam się w zakresie UX Designu i Researchu, m.in. odbywając staż jako UX Designer w firmie produkującej gry komputerowe. Po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę jako UX/UI Specialist, gdzie do zakresu moich obowiązków należy m.in. desk research, tworzenie i przeprowadzanie warsztatów z klientami, scoping projektu oraz przeprowadzanie procesu zmiany zgodnie z założeniami design thinking. Dodatkowo rozwijam swoje umiejętności związane z badaniami poprzez pracę nad projektami badawczymi łączącymi podejście naukowe oraz biznesowe.

Design Department

User Experience Researcher

with Data Analysis & Cognitive Science Foundation

Kierunek User Experience Researcher dedykowany jest osobom, które lubią prowadzić badania, pracować metodycznie i zawsze dążą do odpowiedzi na zadane pytania. Osoby, które sprawdzą się w roli UX Researchera fascynują się człowiekiem, jego zachowaniami, emocjami, umysłem i zmysłami. Głównymi zadaniami w tej roli jest gromadzenie informacji. Prowadzenie wywiadów i ankiet to codzienna praca UX Researchera. Szalenie istotną cechą, jaką musi charakteryzować się osoba pracująca na takim stanowisku, jest umiejętność analizy danych.