Delivery
Department
Monika Glinojecka
Scrum Master, Agile Coach

Współtwórca i mentor kierunku

Scrum Master
with Team Building Techniques & Product Owner Foundation
W roli Scrum Mastera od blisko pięciu lat. Pierwsze kroki stawiała w warszawskim software house, a następniezwiązałasię z międzynarodowymi korporacjami.

W trakcie swojej kariery rozwijałasię, jako Agile Coach zarówno w IT, jak i biznesie oraz odpowiadała za globalnątransformację w kierunku metodyk zwinnych. Obecnie na co dzień pracuje w HSBC, gdzie w roli Scrum Mastera odpowiada za rozwój aplikacji mobilnych.

Delivery Department

Scrum Master

with Team Building Techniques & Product Owner Foundation

Metodyczny, wypełniony prawdziwymi przykładami, zawierający dużo praktycznych elementów kierunek kształcenia, w którym uczymy jak być Scrum Masterem na najwyższym poziomie. Tworzony kompleksowo, łączy w sobie wiedzę na temat metodyki Scrum oraz technik budowania efektywnego zespołu, podając przy tym niezbędne informacje na temat roli Product Ownera, które pozwalają lepiej zrozumieć proces definiowania wymagań projektowych i zarządzania nimi.