Jira Software

Cena: od 39,00 zł brutto miesięcznie
www.atlassian.com/software/jira

Jira jest przykładem narzędzia do tworzenia oprogramowania dla zespołów korzystających z metodyk zwinnych. Początkowo Jira została zaprojektowana jako narzędzie w celu śledzenia błędów i zgłoszeń. Obecnie jest na tyle potężna, że służy do zarządzania pracą przy wielu zastosowaniach — od zarządzania przypadkami testowymi, aż po rozwój oprogramowania z wykorzystaniem metodyki Agile. Planowanie, śledzenie, raportowanie nie było dotąd łatwiejsze. Jira pomaga zespołowi zarządzać projektem: od rozpoczęcia, przez realizację, aż do podsumowania wyników. Dzięki integracji Jira Software i Bitbucket zespoły zyskują przewagę. Jeśli chcesz pomóc twojemu zespołowi odpowiednio organizować pracę, niezależnie od tego, czy stosujesz metodę Scrum, Kanban czy ich połączenie, to narzędzie będzie do tego odpowiednie.