Intertwingled: Information Changes Everything

Autor w książce zastanawia się nad rolą architektury informacji w obecnym świecie i nad tym, jak ta dziedzina stała się ważniejsza niż kiedykolwiek. Prowokuje do myślenia o systemach, kategoriach, relacjach i kulturze jako całości. Książka bada, w jaki sposób wszystko – od kodu do kultury – jest połączone. Podczas tej udanej podróży po architekturze informacji i myśleniu systemowym Peter Morville łączy kropki między wieloma obszarami.

Autor: Peter Morville