Game Developer

Unreal Engine with 3D Design & Unity Foundation

Dedykowany dla osób, których pasją są gry wideo i programowanie. Kierunek wyróżnia się praktycznym podejściem do nauki, kładzie nacisk na zdobywanie potrzebnych w branży wiedzy i doświadczenia. Kierunek Game Developer oferuje praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystania najnowszych technologii w branży, podstaw programowania, tworzenia gier 3D oraz projektowania gier na różne platformy. Praca w Game Devie, to także praca w teamach.

Game Developer

Unreal Engine with 3D Design & Unity Foundation

Dedykowany dla osób, których pasją są gry wideo i programowanie. Kierunek wyróżnia się praktycznym podejściem do nauki, kładzie nacisk na zdobywanie potrzebnych w branży wiedzy i doświadczenia. Kierunek Game Developer oferuje praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystania najnowszych technologi w branży, podstaw programowania, tworzenia gier 2D i 3D oraz projektowania gier na różne platformy. Praca w Game Devie, to także praca w teamach.

Game Developer

Unreal Engine with 3D Design & Unity Foundation

Dedykowany dla osób, których pasją są gry wideo i programowanie. Kierunek wyróżnia się praktycznym podejściem do nauki, kładzie nacisk na zdobywanie potrzebnych w branży wiedzy i doświadczenia. Kierunek Game Developer oferuje praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystania najnowszych technologi w branży, podstaw programowania, tworzenia gier 2D i 3D oraz projektowania gier na różne platformy. Praca w Game Devie, to także praca w teamach.

Najbliższa sesja:

29 kwietnia 2024 r.

 

O kierunku

Kierunek Game Developer Unreal Engine, with 3D Design & Unity Foundation — wyróżnia się praktycznym podejściem do nauki, kładzie nacisk na zdobywanie potrzebnych w branży wiedzy i doświadczenia. Na kierunku czekają najnowocześniejsze narzędzia pracy, praktyka, doskonalenie kompetencji przy ciekawych projektach i wciąż nowych wyzwaniach projektowych. Game Developer Unreal Engine, with 3D Design & Unity Foundation to doświadczenie różnych momentów rozwoju produktu, poczynając od pierwszych prototypów, po rozbudowane światy i optymalizację gry.

Praca w Game Devie to także praca w teamach. Uczestnicząc w kierunku, stworzysz swoje indywidualne projekty, a także będziesz współpracował w zespole developerskim. Nasi wykładowcy to praktycy – z bogatym doświadczeniem i pasją do tworzenia gier, którzy przeprowadzą Cię przez cały proces powstawania gry, co otworzy przed Tobą światowy rynek pracy.

Aby dokonać skutecznego przekwalifikowania zawodowego w Instytucie, nie trzeba mieć doświadczenia pracy w branży IT, ani też wykształcenia kierunkowego w tym obszarze. Kierunek Game Developer Unreal Engine with 3D Design & Unity Foundation realizowany w Digital Master Institute przygotowuje do podjęcia pracy zawodowej na wielu płaszczyznach.

Kierunek zawodowy Game Developer Unreal Engine with 3D Design & Unity Foundation oferowany przez Instytut został opracowany w metodyce Blended Learning charakteryzującej się najwyższą skutecznością w nauce zdalnej. Dzięki metodycznemu podejściu stworzono unikalne warunki sprzyjające wysokojakościowej edukacji. Kierunek skierowany do osób, które chcą zajmować się programowaniem i poznać cały wachlarz możliwości najpopularniejszych silników do tworzenia gier wideo.

Twórcy i mentorzy kierunku

AI Learning Support

Platforma dydaktyczna, na której odbywają się zajęcia, wspiera proces dydaktyczny za pomocą sztucznej inteligencji.

Certyfikat Mid/Regular

Kierunek w wersji PROFESSIONAL umożliwia zdobycie umiejętności od podstaw na poziomie znacznie wyższym niż Junior.

Team Learning & Motivation

Praca w zespole Agile to do 28 tygodni intensywnego zdobywania nowej wiedzy, praktyki i szerokich umiejętności.

Experiential Blended Learning

Efektywna nauka na Platformie Edukacyjnej w metodzie Experiential Blended Learning Management System.

Nauka wszystkich umiejętności, narzędzi i procesów, wymaganych, aby przebranżowić się i móc pracować w nowo zdobytym zawodzie.

Konsultacje w budowie profesjonalnego CV oraz portfolio ze zrealizowanymi projektami dają znaczną przewagę rynkową nad innymi kandydatami.

PROGRAM KARIERA — specjaliści HR zatroszczą się o coaching rekrutacyjny co pomaga dobrze zaprezentować się na rozmowach kwalifikacyjnych.

Nieograniczony mentoring z doświadczonym ekspertem, który analizuje realizowane zadania praktyczne i rozwiewa niejasności w procesie dydaktycznym.

Benefity w postaci profesjonalnego oprogramowania, materiałów dydaktycznych, subskrypcji prasy branżowej oraz wielu innych.

How is your IT English? — dzięki współpracy ze szkołą COACTION przeanalizujesz swój poziom języka oraz dowiesz się w czym możesz być jeszcze lepszy.

Program

 • Czym jest Unreal Engine?
 • Ekosystem Epic Games
 • Launcher Epic Games
 • Dokumentacja i Community
 • Pierwszy level
 • Source Control
 • Praca z Assetami
 • Landscape
 • Foliage
 • Oświetlenie
 • Wstęp do Blueprints
 • Wstęp do Gameplay Framework
 • Podstawowa optymalizacja
 • Tworzenie postaci gracza
 • Player Controller
 • Enhanced Input
 • Ustawienie i przełączanie kamer
 • Game Mode, Game State i Game Instance
 • Blueprint Function Library
 • Unreal Motion Graphics
 • Kolizje i interakcje
 • Respawnowanie postaci gracza
 • Implementacja interfejsu w Blueprintach
 • Debugowanie
 • Funkcje asynchroniczne
 • Animacje w Blueprintach
 • Save Game
 • Data Table
 • Wstęp do AI System
 • Behavior Tree
 • Analiza AI botów w Lyra
 • Podłączenie efektów do gameplayu
 • Implementacja menu gry
 • Game User Settings


 • Wstęp do grafiki 3D
 • Wstęp do Blender
 • Modelowanie w Blender: object mode, edit mode, sculpting
 • Teksturowanie w Blender: shading, uv mapping
 • Oświetlenie w Blender
 • Rendering w Blender / Cycles
 • Wstęp do Substance Painter
 • Animacja w Blender
 • Obsługa Static Mesh i Skeletal Mesh w UE
 • Materiały i Shadery w UE
 • MetaHuman i Megascany
 • Nanite, Lumen, RayTracing
 • Unreal Sequencer Cinematics
 • Niagara VFX
 • Post Process
 • Wstęp do programowania
 • Narzędzia wspierające 
 • Programowanie w Unreal Engine
 • Gameplay Framework
 • Struktura folderów dla plików C++
 • Tworzenie klasy, struktury, funkcji, zmiennych
 • Debugowanie gry w C++
 • Tworzenie postaci gracza w C++
 • Player Controller
 • Player State
 • Funkcje pomocnicze w Blueprint Function Library w C++
 • Unreal Motion Graphics w C++
 • Kolizje postaci i interakcje
 • Save Game w C++
 • Delegate w C++
 • Multicast Delegate w C++
 • Lambda / Predicate w C++
 • Implementacja 
 • PhysX 
 • Wywołanie i obsługa efektów w C++
 • Przenoszenie gracza między levelami w C++
 • Testowanie wydajności 
 • Debugowanie gry w Gameplay Debugger
 • Pakowanie gry na platformę PC
 • Unity vs Unreal Engine 
 • Actor vs Game Object
 • Praktyka z assetami
 • Podstawowa klasa w C# & Eventy Unity
 • Tworzenie postaci 
 • Game Manager
 • Tworzenie animacji obiektów
 • Particle System
 • VFX Graph
 • User Interface
 • Debugowanie w C#
 • Build dla PC/Mac
 • Projektowanie uniwersalne
 • Wykluczenie cyfrowe
 • Standard WCAG
 • Audiodeskrypcja
 • Multimedia
 • Dostępność architektoniczna
 • Pętla indukcyjna
 • Dostępność i użyteczność
 • Optymalna architektura informacji
 • Niewidomi
 • Programy czytające
 • Kontrast
 • Niezaburzona linia tekstu
 • Formularze
 • Badanie dostępności strony www
 • Typowanie podstron i elementów
 • Typowanie zadań
 • Badanie z użytkownikami
 • Skuteczne sposoby na rolę Junior 
 • Jak dobrze przygotować CV?
 • Dobre portfolio to więcej niż połowa sukcesu
 • Jak zrobić responsywne portfolio? 
 • Tematy na rozmowę rekrutacyjną
 • Właściwy wizerunek w sieci
 • Strategia płynnego wejścia do zawodu
 • Coaching rekrutacyjny pomagający dobrze zaprezentować się na rozmowach kwalifikacyjnych

Webinar / Demo zajęć

Dni otwarte w Digital Master Institute
Wybierz datę i zapisz się!
Spotkanie poprowadzą: Kamila i Ania

Informator

Pobierz teraz informator kierunku. Przeczytaj w dogodnym momencie, w razie pytań zapraszamy do kontaktu z Instytutem.

INTRODUCTION

(od podstaw do Junior Entry)

FUNDAMENTAL

(od podstaw do Junior Plus)

PROFESSIONAL

(od podstaw do Mid/Regular)

Porównaj!

Junior Entry

NAUKA OD PODSTAW do poziomu Junior Entry to podstawy i doskonale podana szeroka wiedza.

Junior Plus

NAUKA OD PODSTAW do poziomu Junior Plus to bardzo silne fundamenty stanowiące dobry start w zdobywaniu nowego zawodu. 

Mid/ Regular

NAUKA OD PODSTAW do poziomu Mid/Regular to pełna transformacja zawodowa, bardzo szeroki wachlarz umiejętności i doświadczenia ułatwiający start kariery ze znacznie wyższego poziomu. Szybka ścieżka rozwoju zawodowego to większa atrakcyjność na rynku pracy.

Metodyka Blended Learning w myśl której materiał przyswajany jest w indywidualnym trybie.

Zaawansowana metodyka Experiential Blended Learning w myśl której materiał przyswajany jest w indywidualnym trybie oraz stałym mentorshipem.

Zaawansowana metodyka Experiential Blended Learning w myśl której materiał przyswajany jest w indywidualnym trybie oraz stałym mentorshipem.

Agile SCRUM based working process. Opary na metodyce SCRUM proces edukacyjny wprowadza najlepsze praktyki już podczas nauki.

Agile SCRUM based working process. Opary na metodyce SCRUM proces edukacyjny wprowadza najlepsze praktyki już podczas nauki.

Agile SCRUM based working process. Opary na metodyce SCRUM proces edukacyjny wprowadza najlepsze praktyki już podczas nauki.

220

Lekcji online typu Blended Learning. Z racji ciągłej adaptacji materiału do aktualnej technologii, ilość lekcji przybliżona.

220

Lekcji online typu Blended Learning. Z racji ciągłej adaptacji materiału do aktualnej technologii, ilość lekcji przybliżona.

220

Lekcji online typu Blended Learning. Z racji ciągłej adaptacji materiału do aktualnej technologii, ilość lekcji przybliżona.

12

Tygodni intensywnego zdobywania nowej wiedzy i praktycznych umiejętności.

16

Tygodni intensywnego zdobywania nowej wiedzy i praktycznych umiejętności.

28

Tygodni intensywnego zdobywania nowej wiedzy i praktycznych umiejętności.

200

Godzin lekcji i zajęć praktycznych podczas procesu dydaktycznego. W podaną ilość godzin wlicza się praca własna oraz czas niezbędny do zrealizowania zadań.

280

Godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych podczas procesu dydaktycznego. W podaną ilość godzin wlicza się praca w zespole oraz czas niezbędny do zrealizowania zadań.

400

Godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych podczas procesu dydaktycznego. W podaną ilość godzin wlicza się praca w zespole oraz czas niezbędny do zrealizowania zadań znajdujących się w części Fundamental oraz zadań w wersji rozszerzonej – Professional.

1

Jedno kompleksowe Case Study realizowane podczas pracy własnej. Zawiera przejście przez cały proces realizacji, przez różne etapy, wyzwania i problemy. Pozycja o wysokim poziomie złożoności, wartościowa w portfolio.

2

Jedno kompleksowe Case Study realizowane w zespole. Zawiera przejście przez cały proces realizacji, przez różne etapy, wyzwania i problemy. Dodatkowo rozbudowany projekt wykonywany podczas zajęć online w zespole i pod nadzorem mentora. Obydwie pozycje realizowane na wysokim poziomie, idealne do prezentacji w portfolio.

8

Jedno kompleksowe Case Study realizowane w zespole. Zawiera przejście przez cały proces realizacji, przez różne etapy, wyzwania i problemy. Dodatkowo rozbudowany projekt wykonywany podczas zajęć online w zespole i pod nadzorem mentora. Obydwie pozycje realizowane na wysokim poziomie, idealne do prezentacji w portfolio.  Ponadto siedem projektów z różnych obszarów działalności, takich jak technologie, zarządzanie, finanse i inne, które poruszają różnorodne zagadnienia i wyzwania. Wykorzystanie branżowego języka i terminologii sprawia, że portfolio wyróżnia się na tle innych.

Podstawy do wykonywania zawodu na poziomie Junior Entry. Opracowanie portfolio w podstawowym zakresie.

Bardzo silne podstawy do pełnej transformacji zawodowej na poziomie Junior Plus. Opracowanie portfolio w podstawowym zakresie.

Pełna transformacja zawodowa na poziomie Mid/Regular w tym opracowanie zaawansowanego portfolio odpowiadającego na rosnące wymagania rynku pracy.

Dostęp do webinarów i maeriałów szkoleniowych HR.

Uczestnictwo w spotkaniach grupowych z ekspertami HR, dostęp do webinarów.

Uczestnictwo w spotkaniach grupowych z ekspertami HR, dostęp do webinarów oraz indywidualne konsultacje z ekspertami HR w tym feedback dotyczący CV i prawidłowego opracowania portfolio.

PACZKA PRACA — Dostęp do webinarów i innych materiałów dydaktycznych HR, w tym także uczestnictwo w organizowanych przez instytut sesjach Wetalk LIVE poświęconych rozwojowi kariery.

PAKIET PRACA — Dostęp do webinarów i innych materiałów dydaktycznych HR, w tym także uczestnictwo w organizowanych przez instytut sesjach Wetalk LIVE poświęconych rozwojowi kariery. Ponadto spotkanie grupowe z trenerem HR oraz indywidualny audyt języka angielskiego w IT.

PROGRAM PRACA — Dostęp do webinarów i innych materiałów dydaktycznych HR, w tym także uczestnictwo w organizowanych przez instytut sesjach Wetalk LIVE poświęconych rozwojowi kariery. Ponadto spotkanie grupowe z trenerem HR oraz indywidualny audyt języka angielskiego w IT. Indywidualne konsultacje z ekspertem HR w tym feedback dotyczący CV i prawidłowego opracowania portfolio, a także profilu LinkedIn. Program zawiera także testową rozmowę kwalifikacyjną i konsultacje z zakresu doradztwa rozwoju kariery.

Projekt praca gwarantowana lub zwrot pieniędzy

Instytut oferuje dodatkową możliwość gwarantowanego wdrożenia zawodowego na rynek pracy. Opcja ta dedykowana jest absolwentom kierunków PROFESSIONAL i stanowi ona rozszerzenie oferty Program Praca. Projekt ten polega na otoczeniu opieką kandydata przez specjalistów HR Instytutu, tak aby ten w czasie najkrótszym jak tylko to możliwe otrzymał propozycję pracy. Uczestnicy Projektu Praca Gwarantowana mają do dyspozycji konsultacje HR, otrzymują wyselekcjonowane oferty pracy na które aplikują, po rozmowie rekrutacyjnej zbierany jest feedback i dokonywana analiza. W przypadku konieczności podniesienia kompetencji zarówno miękkich, jak i twardych, organizowane są indywidualne konsultacje, mentoringi i szkolenia z odpowiednimi specjalistami. W przypadku nieotrzymania pracy w określonym terminie, uczestnik programu otrzymuje zwrot pieniędzy. Rozszerzenia można dokonać zarówno w trakcie nauki, jak i po jej zakończeniu.

70

Godzin zajęć praktycznych w tym grupowych warsztatów online prowadzonych przez mentora.

75+

Godzin zajęć praktycznych w tym grupowych warsztatów online prowadzonych przez mentora, nielimitowane doradztwo HR oraz indywidualne konsultacje powykonawcze dla dodatkowych zadań wersji rozszerzonej – Professional.

Nielimitowana ilość konsultacji z mentorem. Konsultacje mogą odbywać się w formie pisemnej, głosowej, a także jako dodatkowe spotkania online.

Nielimitowana ilość konsultacji z mentorem. Konsultacje mogą odbywać się w formie pisemnej, głosowej, a także jako dodatkowe spotkania online plus konsultacje powykonawcze projektów indywidualnych. Dodatkowo nielimitowane doradztwo HR.

Przechowywanie wszystkich plików i odbytych spotkań przez dwa tygodnie po zakończeniu nauki.

Przechowywanie wszystkich plików i odbytych spotkań nawet przez sześć miesięcy po zakończeniu nauki.

3/1

Konsultacje zespołowe.

3/1

Konsultacje zespołowe.

1/1

One on One – tryb pracy indywidualnej z mentorem podczas realizacji projektów dodatkowych.

Możliwość zmiany mentora dla konsultacji zadań rozszerzonych.

Opcja zawieszenia nauki i kontynuacja nawet po roku.

Zapisy

Zapewnij sobie miejsce i opłać wpisowe teraz!

Czesne ureguluj później. Liczba miejsc ograniczona! W przypadku rezygnacji na dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji wpisowe podlega zwrotowi.

INTRODUCTION

CZESNE

5.490 zł

FUNDAMENTAL

CZESNE

10.490 zł

PROFESSIONAL

CZESNE

13.490 zł

Sfinansuj czesne później!

Zadzwoń i zapytaj o pełne finansowanie, umorzenie kosztów do 25%, raty, transze 0%, zniżki oraz stypendium do 6.000 zł. Czesne płatne najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji. 

+48 781 802 802

Powyższe ceny są cenami brutto zawierają podatek VAT, w wysokości 23%. Oferta ta kierowana jest wyłącznie do osób prywatnych. Oferta dla firm to 6.000 zł netto (INT), 11.000 zł netto (FND) oraz 14.000 zł netto (PRO) – Opłata na podstawie faktury proforma po uprzednim kontakcie z Instytutem.

Ofert pracy UK
0
Ofert pracy PL
0

Praca zdalna

Zdobyty na tym kierunku zawód umożliwia podjęcie pracy stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej. Nabyte umiejętności techniczne i stosowane PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI metodyki Agile SCRUM, gwarantują doskonałe przygotowanie do pracy zdalnej w IT. Praca zdalna może być wykonywana dla firm lokalnych, ale w przypadku znajomości języka angielskiego, Instytut zachęca do aplikacji globalnych. Tym sposobem można mieszkać w Polsce i pracować, chociażby w Wielkiej Brytanii na tamtejszych stawkach finansowych.

Dane z dnia 18.08.23. Źródło Pracuj.pl oraz Indeed.co.uk (Unity + Unreal Engine)

Dzięki AI o 20% szybsza nauka! Zdobądź zawód nawet w pół roku!
 • Ucz się kiedy chcesz i jak chcesz
 • Decyduj o intensywności nauki
 • MentorAI dostępny 24/7
 • Społeczność i wsparcie
 • Coaching rekrutacyjny
 • Praca nad CV i Portfolio
 • Certyfikat Mid/Regular
 • Aplikacja mobilna Campus DMI
 • Silicon Classes z narzędziami AI
 • Metodyka Blended Learning AI
 • Nagrania wideo, prezentacje, artykuły, nagrania audio, zadania, projekty, wykłady, ćwiczenia

Najbliższa sesja:

29 kwietnia 2024 r.