Exponential Organizations: Why new organizations are ten times better, faster, and cheaper than yours (and what to do about it)

Autorzy: Salim Ismail, Yuri van Geest, Michael S. Malone 

Świetna książka napisana przez studentów z Singularity University, bazująca na notatkach z wykładów i pogłębionych analiz. Ukazuje w oparciu o aktualne trendy siłę wzrostu i innowacji organizacji. W biznesie kluczowa jest wydajność, ta z kolei może być kluczem do sukcesu. Trzej luminarze świata biznesu – Salim Ismail, Yuri van Geest i Mike Malone – przeprowadzili badania i udokumentowali dziesięć cech organizacji wykładniczych.