Explain Everything Whiteboard

Cena: darmowy lub rocznie 35-130 €
www.explaineverything.com

Masz dość nudnych wykładów i niezaangażowanych studentów? Nadszedł czas na cyfrową modernizację. Z pomocą przychodzi Explain Everything, narzędzie zaprojektowane tak, by lekcje były interaktywne i angażujące. Dzięki temu narzędziu nauczyciele mogą tworzyć i nagrywać wykłady wideo na tablicy, co daje studentom łatwo dostępne źródło wiedzy, z którego mogą uczyć się w domu lub sprawdzać kluczowe pojęcia.

Zadania i projekty są tak opracowane, aby zawierały elementy interaktywne, co pozwoli wykazać się kreatywnością podczas nauki materiału. Co najlepsze, wszystko może być nagrywane, dzięki czemu informacje zwrotne i instrukcje mogą być natychmiast przekazywane uczniom. Narzędzie umożliwia digitalizację książki i artykułów, przechowywanie mnóstwa materiałów w jednej przestrzeni cyfrowej. Szkoły, uniwersytety i firmy wybierają Explain Everything jako swoją cyfrową tablicę do nauczania.